SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
7
4
6
9
4

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Ba, 16/07/2019, 08:55

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam

Luật số 56/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 24/6/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày công bố.

            Theo đó,  Điều 13 Luật quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 13. Người có quốc tịch Việt Nam
1. Người có quốc tịch Việt Nam bao gồm người đang có quốc tịch Việt Nam cho đến ngày Luật này có hiệu lực và người có quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật này.
2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam.
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam mà không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 11 của Luật này thì đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp Hộ chiếu Việt Nam.
Chính phủ quy định chi tiết khoản này."
 
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
 
Bên cạnh đó, Luật số 56/2014/QH13 bãi bỏ khoản 3 Điều 26 Luật quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày công bố.
Tải văn bản tại:
Ngọc - TT

Số lượt người xem: 530 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày