SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
8
4
9
1

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Hai, 15/07/2019, 14:25

Luật Trưng Cầu Ý Dân Năm 2015

Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu về triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân” năm 2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân các văn bản pháp luật có liên quan về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam, trong đó có Luật Trưng cầu ý dân.

           Luật Trưng cầu ý dân số 96/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11 /2015. Luật này quy định về việc trưng cầu ý dân; nguyên tắc trưng cầu ý dân; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức trong trưng cầu ý dân; trình tự, thủ tục quyết định việc trưng cầu ý dân và tổ chức trưng cầu ý dân; kết quả và hiệu lực của kết quả trưng cầu ý dân.

Luật này áp dụng đối với công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.
Có 03 Nguyên tắc trưng cầu ý dân, gồm có: Bảo đảm để Nhân dân trực tiếp thể hiện ý chí của mình trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; Thực hiện nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín khi trưng cầu ý dân; Việc trưng cầu ý dân phải được tiến hành theo trình tự, thủ tục do Luật này quy định.
 
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
 
Các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Trưng cầu ý dân là:
Tuyên truyền, đưa thông tin sai lệch về nội dung, ý nghĩa của việc trưng cầu ý dân.
Dùng thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép, cản trở làm cho cử tri không thực hiện hoặc thực hiện việc bỏ phiếu trưng cầu ý dân trái với mong muốn của mình.
Giả mạo giấy tờ, gian lận hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả trưng cầu ý dân.
Lợi dụng việc trưng cầu ý dân để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân.
Vi phạm quy định về bỏ phiếu, kiểm phiếu trưng cầu ý dân, quy định khác của Luật này.
Do đó, người nào có hành vi vi phạm quy định của Luật này, người nào cản trở hoặc trả thù người khiếu nại, tố cáo về trưng cầu ý dân thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.
 Xem các quy định khác tại: Luật Trưng cầu ý dân 2015./.
Ngọc - TT

Số lượt người xem: 514 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày