SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
6
7
7
8

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Hai, 01/07/2019, 14:10

Triển khai Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 07/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

              Thực hiện Công văn số 2532/UBND-KGVX ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ TTg về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam; Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra mất an toàn, an ninh mạng, lộ lọt bí mật Nhà nước tại cơ quan, đơn vị mình quản lý.
Tải văn bản:
Ngọc - TT

Số lượt người xem: 401 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày