SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
6
6
9
3

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Hai, 01/07/2019, 13:45

Triển khai Nghị định số 53/2019/NĐ-CP ngày 17/6/2019 của Chính phủ

Ngày 19/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2019/NĐ-CP quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê.

             Thực hiện Công văn số 2591/UBND-KT ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 53/2019/NĐ-CP ngày 17/6/2019 của Chính phủ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị thuộc Sở, các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan nghiên cứu và tổ chức thực hiện Nghị định số 53/2019/NĐ-CP ngày 17/6/2019 của Chính phủ nêu trên theo đúng quy định.
          Nghị định số 53/2019/NĐ-CP  có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.
Ngọc - TT

Số lượt người xem: 389 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày