SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
6
6
4
9

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Năm, 20/06/2019, 15:55

Triển khai Thông tư số 25/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 323/2016/TT-BTC ngày 16/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá vào ngày 22/4/2019.

          Theo Công văn số 935/STC-GDNCS ngày 17/6/2019 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện triển khai Thông tư nêu trên đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở nói riêng; thuộc các Sở, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nói chung và các đơn vị chức năng có liên quan nghiên cứu thực hiện các nội dung theo quy định.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp giải quyết hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định (nếu vượt thẩm quyền).
Thông tư số 25/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhcó hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/6/2019.
Tải văn bản: Thông tư số 25/2019/TT-BTC./.

Ngọc - TT


Số lượt người xem: 340 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày