SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
6
7
2
2

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Hai, 10/06/2019, 15:15

Triển khai Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chấn chỉnh công tác đấu thầu

Ngày 24/5/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu.

              Thực hiện Công văn số 2366/UBND-TH ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chấn chỉnh công tác đấu thầu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu trên và triển khai đến các chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị có liên quan để biết và nghiêm túc thực hiện những nội dung Chỉ thị này. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm những vi phạm theo quy định.
Tải văn bản:

Ngọc - TT


Số lượt người xem: 251 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày