SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
6
7
4
1

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Năm, 13/06/2019, 13:20

Công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu

          Việc triển khai các cuộc thanh tra

Tổng số cuộc thanh tra: Thanh tra triển khai thực hiện 03 cuộc thanh tra theo kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 và 01 cuộc kỳ trước chuyển sang.
Số đối tượng được thanh tra: 14 đối tượng, gồm có: UBND huyện Vĩnh Lợi và các đơn vị có liên quan: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND xã Châu Hưng A, UBND xã Hưng Thành; UBND huyện Phước Long và các đơn vị có liên quan: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn; UBND huyện Hồng Dân, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hồng Dân; Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh.
Những lĩnh vực thanh tra chủ yếu: Thanh tra công tác phân bổ, quản lý dự án, thực hiện dự án, công tác lựa chọn nhà thầu,…
Kết quả thanh tra
01 cuộc theo kế hoạch năm 2019 và 01 cuộc kỳ trước chuyển sang đã thực hiện công bố kết luận thanh tra; 01 cuộc kết thúc thanh tra tại nơi được thanh tra và 01 cuộc đang trong thời gian thanh tra.
Số cơ quan, tổ chức vi phạm: 13 (02 cuộc thanh tra đã công bố kết luận); ngoài ra còn một số đơn vị còn hạn chế, sai sót như Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định trong quá trình tham mưu chủ đầu tư thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu.
Chánh thanh tra Sở đã ban hành 03 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với 02 đơn vị với tổng số tiền phạt là 25.000.000 đồng.
Phương hướng, nhiệm vụ trong kỳ tiếp theo
Tham mưu cho Giám đốc Sở triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019; nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào những nhiệm vụ công tác của ngành như: Việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác lựa chọn nhà thầu. Qua đó, phát hiện những điểm bất cập của pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung; đồng thời phát hiện những sai sót của các cơ quan, đơn vị để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Sở trong công tác đào tạo, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, năng lực hoạt động của cán bộ, công chức Thanh tra; trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đến từng cán bộ, công chức trong cơ quan, đặt biệt là pháp luật về công tác thanh tra, việc tuyên truyền được lồng ghép vào “Ngày Pháp luật”, các cuộc họp của cơ quan.
Bên cạnh đó, Thanh tra còn tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Ngọc - TT


Số lượt người xem: 306 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày