SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
6
6
7
0

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Hai, 10/06/2019, 15:15

Công bố Kết luận thanh tra các dự án tại huyện Phước Long

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra các dự án tại huyện Phước Long vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 07/6/2019 tại phòng họp số 01 của Sở.

         Buổi công bố Kết luận có sự tham gia của đồng chí Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, các thành viên Đoàn thanh tra cùng với đại diện lãnh đạo UBND huyện Phước Long là đồng chí Lê Văn Tần - Phó Chủ tịch và đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan.

Ảnh: Ông Hồ Quốc Trạng – Chánh Thanh tra Sở công bố Kết luận thanh tra
Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra từ ngày 18/01/2019 đến ngày 15/3/2019 theo Quyết định số 08/QĐ-SKHĐT ngày 14/01/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu, về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công; công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển; công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư, công tác lựa chọn nhà thầu giai đoạn từ năm 2017 đến thời điểm thanh tra tại huyện Phước Long.
Trên cơ sở Báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng Đoàn thanh tra cùng Báo cáo giải trình của UBND huyện Phước Long; Giám đốc Sở đã ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-SKHĐT ngày 03/6/2019.
Thông qua Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở đã đề nghị UBND huyện Phước Long và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận bằng văn bản gửi về Sở (qua Thanh tra Sở) chậm nhất 45 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra. Giao Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra của đối tượng thanh tra và các đơn vị có liên quan./.

Ngọc - TT


Số lượt người xem: 248 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày