SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
8
8
4
1
7

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Năm, 05/11/2015, 16:05

Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Ngày 26/10/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT). Thông tư gồm 11 Điều. Trong đó, Thông tư hướng dẫn cụ thể về văn bản trình duyệt KHLCNT; những phần công việc thuộc KHLCNT; trình duyệt và thẩm định KHLCNT; phê duyệt KHLCNT; đăng tải KHLCNT; KHLCNT điều chỉnh, bổ sung.

Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT có Phụ lục với 3 mẫu văn bản gồm: Văn bản trình duyệt KHLCNT, Báo cáo thẩm định KHLCNT, Quyết định phê duyệt KHLCNT.
Thông tư này quy định chi tiết việc lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, trừ gói thầu mua thuốc quy định tại điểm g khoản 1 Điều 1 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.
Thông tư này quy định này quy định rõ đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đó. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà cần điều chỉnh, bổ sung nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt trước đó thì việc lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt cho phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung thực hiện theo quy định của Thông tư này. Đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đang trong quá trình lập, trình duyệt và thẩm định nhưng đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành chưa được phê duyệt thì việc lập, trình duyệt, thẩm định và phê duyệt được thực hiện theo quy định của Thông tư này.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2015. Thông tư này thay thế Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu.
Kim Thêu

Số lượt người xem: 1814 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày