SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
8
3
7
8

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Ba, 03/11/2015, 13:15

Thông tư 11 /2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) ban hành Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu (HSYC) đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh.  Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT gồm có 5 Điều. Trong đó, Thông tư hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường và quy trình rút gọn; các mẫu HSYC, bản yêu cầu báo giá, dự thảo hợp đồng; yêu cầu về việc nêu nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hóa trong HSYC.

Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT có 6 mẫu hồ sơ: Mẫu HSYC áp dụng cho gói thầu xây lắp thực hiện chỉ định thầu trong nước theo quy trình thông thường (Mẫu số 1 – HSYC chỉ định thầu xây lắp); Mẫu HSYC áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa thực hiện chỉ định thầu trong nước theo quy trình thông thường (Mẫu số 2 – HSYC chỉ định thầu mua sắm hàng hóa); Mẫu HSYC áp dụng cho gói thầu xây lắp thực hiện chào hàng cạnh tranh trong nước theo quy trình thông thường (Mẫu số 3 – HSYC chào hàng cạnh tranh xây lắp); Mẫu HSYC áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa thực hiện chào hàng cạnh tranh trong nước theo quy trình thông thường (Mẫu số 4 – HSYC chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa); Mẫu bản yêu cầu báo giá áp dụng cho gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa thực hiện chào hàng cạnh tranh trong nước theo quy trình rút gọn (Mẫu số 5 – Bản yêu cầu báo giá); Mẫu dự thảo hợp đồng áp dụng cho gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa thuộc hạn mức chỉ định thầu (Mẫu số 6 – Dự thảo hợp đồng cho chỉ định thầu rút gọn).

Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành, kể từ ngày 22/12/2015, thay thế Thông tư số 04/2010/TT-BKH của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập HSYC chỉ định thầu xây lắp và Thông tư số 11/2010/TT-BKH của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh.
Kim Thêu

Số lượt người xem: 979 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày