SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
8
8
3
9
7

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Hai, 31/08/2015, 10:55

Quyết định về việc kiểm tra dự án xây dựng trụ sở Huyện ủy Giá Rai do UBND huyện Giá Rai (nay là Thị xã Giá Rai) làm chủ đầu tư

Ngày 28/7/2015, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-SKH về việc kiểm tra dự án xây dựng trụ sở Huyện ủy Giá Rai do UBND huyện Giá Rai (nay là Thị xã Giá Rai) làm chủ đầu tư.

Theo đó, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra trong thời hạn là 20 ngày làm việc kể từ ngày 14/8/2015 công bố Quyết định kiểm tra.
Mục đích, yêu cầu: Qua công tác kiểm tra nhằm đánh giá tình hình thực hiện và chấp hành các văn bản pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý, thực hiện dự án xây dựng trụ sở Huyện ủy Giá Rai do UBND Thị xã Giá Rai làm chủ đầu tư. Phát hiện những điểm bất hợp lý, sai sót trong việc tổ chức thực hiện dự án để kịp thời điều chỉnh, kiến nghị những giải pháp khắc phục. Mặt khác, kiến nghị và đề xuất xử lý nghiêm những thiếu sót, sai phạm theo quy định của pháp luật. Công tác kiểm tra được thực hiện một cách khách quan, công khai, đúng quy định; được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, đúng tiến độ thời gian kiểm tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng kiểm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Nội dung kiểm tra: Việc chấp hành quy định về: lập dự án; đấu thầu; đền bù giải phóng mặt bằng; sử dụng vốn đầu tư và các nguồn lực khác của dự án; bố trí vốn đầu tư, giải ngân, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư; giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện đầu tư dự án; bảo vệ môi trường, sinh thái. Năng lực quản lý thực hiện dự án của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập. Phát hiện và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc và sai phạm trong quá trình thực hiện dự án; giám sát việc xử lý và chấp hành các biện pháp xử lý các vấn đề đã phát hiện của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án.
Trên cơ sở hồ sơ của dự án mà chủ đầu tư cung cấp, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra, xem xét, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý, thực hiện dự án của Chủ đầu tư.
Phát hiện những điểm bất hợp lý, sai sót trong việc tổ chức thực hiện để kịp thời điều chỉnh, kiến nghị những giải pháp nhằm đảm bảo cho việc đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện ngày càng hoàn thiện, đúng quy định của pháp luật.
Đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, kịp thời, có chất lượng; được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, đúng tiến độ thời gian kiểm tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng kiểm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Kim Thêu

Số lượt người xem: 562 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày