SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
8
5
1
2

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Hai, 31/08/2015, 10:45

Quyết định về việc kiểm tra dự án đường Phước Long – Phong Thạnh Tây B do UBND huyện Phước Long làm chủ đầu tư

Ngày 28/7/2015, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-SKH về việc kiểm tra dựa án đường Phước Long – Phong Thạnh Tây B, do UBND huyện Phước Long làm chủ đầu tư. Theo đó, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra trong thời hạn là 25 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra.

Ảnh: Công bố Quyết định kiểm tra tại huyện Phước Long
Nội dung kiểm tra: Việc chấp hành quy định về: lập dự án; đấu thầu; đền bù giải phóng mặt bằng; sử dụng vốn đầu tư và các nguồn lực khác của dự án; bố trí vốn đầu tư, giải ngân, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư; giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện đầu tư dự án; bảo vệ môi trường, sinh thái. Năng lực quản lý thực hiện dự án của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập. Phát hiện và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc và sai phạm trong quá trình thực hiện dự án; giám sát việc xử lý và chấp hành các biện pháp xử lý các vấn đề đã phát hiện của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án.
Trên cơ sở hồ sơ của dự án mà chủ đầu tư cung cấp, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra, xem xét, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý, thực hiện dự án của Chủ đầu tư.
Phát hiện những điểm bất hợp lý, sai sót trong việc tổ chức thực hiện để kịp thời điều chỉnh, kiến nghị những giải pháp nhằm đảm bảo cho việc đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện ngày càng hoàn thiện, đúng quy định của pháp luật.
Đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, kịp thời, có chất lượng; được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, đúng tiến độ thời gian kiểm tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng kiểm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Kim Thêu

Số lượt người xem: 880 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày