SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
8
8
3
5
2

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Hai, 03/08/2015, 16:30

Hội nghị phổ biến pháp luật Quý III năm 2015

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-SKH ngày 10/6/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015.

Ngày 28/7/2015 Sở Kế hoạch và Đầu tư Bạc Liêu tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật Quý III năm 2015
Đ/c Nguyễn Thanh Mộng tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
Pháp biểu khai mạc Hội nghị
Đ/c: Phạm Thành Hiến – Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc hội nghị
Trong thời gian qua, do nhiều nguyên nhân khác nhau, các cấp các ngành đã có nhiều nỗ lực trong việc tăng cường quản lý, tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản (XDCB) diễn ra ở nhiều nơi và vô cùng phức tạp làm ảnh hưởng đến an toàn nợ công và tăng trưởng kinh tế bền vững. Để chấm dứt tình trạng nợ đọng trong XDCB, ngày 30/4/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về tăng cường biện pháp xử lý nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công.
Đ/c: Dương Chí Bình triển khai Chỉ thị số 07/CT-TTg
Quy định thực hiện kết luận thanh tra được thể hiển trong Luật Thanh tra năm 2010; tuy nhiên chưa quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn theo dõi, đôn đóc, kiểm tra việc thực hiện kết luận của người ra kết luận và đối tượng thực hiện kết luận thanh tra; cho nên việc thực hiện kết luận thanh tra còn nhiều bất cập, đạt tỷ lệ chưa cao, tác động tiêu cực đến hiệu quả của công tác thanh tra. Ngày 27/3/2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2015/NĐ-CP về việc thực hiện kết luận thanh tra.
Đ/c: Hồ Quốc Trạng triển khai Nghị định 33/2015/NĐ-CP
Ngày 17/4/2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ngày 20/11/2014 Chính phủ ban hành Nghị định 108/2014/NĐ-CP về việc thực hiện chính sách tinh giảm biên chế.
Đ/c: Nguyễn Thành Nhơn triển khai Nghị định 108/NĐ-CP
Luật Đầu tư năm 2014 đã cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, đơn giản và bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư với những nội dung sửa đổi, bổ sung quan trọng.
Đ/c: Phan Văn Công Luận triển khai Luật Đầu tư
Luật Doanh nghiệp năm 2014 hướng tới sự phù hợp với thực tế kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp và tháo gỡ nhiều khó khăn, hạn chế góp phần phần tạo điều kiện mở ra một môi trường kinh doanh thuận lợi phù hợp với xu hướng chung của thế giới.
Đ/c: Trần Thị Thùy Linh triển khai Luật Doanh nghiệp năm 2014
Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp.
 
Kim Thêu – Thanh tra Sở

Số lượt người xem: 898 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày