SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
8
3
8
3

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Tư, 01/07/2015, 15:05

Tình hình thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015

Thực hiện Công văn số 601/STP-VP ngày 12/6/2015 của Sở Tư pháp về việc báo cáo sơ kết thi hành Luật Tố tụng hành chính (TTHC) năm 2015, với những nội dung cụ thể như sau:

Công tác soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật TTHC: Sở không có soạn thảo và ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật TTHC; trên cơ sở Luật TTHC và các văn bản có liên quan, Sở triển khai lại toàn văn cho cán bộ, công chức (CBCC) thuộc sở nắm và nghiêm túc thực hiện.
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Luật TTHC: Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, liên tục của Ban Giám đốc cùng với sự tích cực phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng chuyên môn nghiệp vụ và sự nỗ lực của tất cả CBCC thuộc Sở; từ đầu năm đến nay, đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tố tụng hành chính đến từng CBCC thuộc Sở thông qua nhiều hình thức khác nhau. Từ đó, lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ và CBCC thuộc Sở luôn có ý thức trách nhiệm của mình và thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao.
Thống kê số liệu liên quan đến việc thi hành Luật TTHC trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở: Từ đầu năm đến nay, Sở không có trường hợp nào liên quan đến vụ kiện hành chính, quyết định hành chính, hành vi hành chính,…bị khởi kiện ra tòa án.
Kim Thêu

Số lượt người xem: 990 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày