SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
7
1
8
5
3

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Tư, 01/07/2015, 09:45

Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá

Ngày 16/6/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) đã ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa. 

Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT gồm 7 Điều, kèm theo 2 Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa; trong đó Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa số 01 (Mẫu số 01) áp dụng cho gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ, Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa số 02 (Mẫu số 02) áp dụng cho gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2015 và thay thế Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10/02/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa.
Kim Thêu

Số lượt người xem: 43670 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày