SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
6
1
9
7
5

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Hai, 21/10/2019, 14:54
Tổ chức thực hiện tài liệu hướng dẫn Chỉ số thành phần về kiểm soát tham nhũng (B2)  (01/10)
Ngày 26/8/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1451/TTCP-C.IV về việc ban hành tài liệu hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 02 về Chỉ số thành phần về kiểm soát tham nhũng (B2). Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành công văn số 4295/UBND-NC ngày 27/9/2019 về việc tổ chức thực hiện tài liệu hướng dẫn Chỉ số thành phần về ...
Thông tư quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ  (01/10)
Ngày 29/8/2019, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ.
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo  (25/09)
Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo vào ngày 10/4/2019.
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (23/09)
Ngày 20/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Luật Thi hành án hình sự năm 2019  (23/09)
Luật Thi hành án hình sự năm 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2019.
Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền , phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh  (17/09)
Ngày 13/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND về thực hiện Đề án Tuyên truyền , phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021.
Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019 của Sở  (15/09)
Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), Ban Giám đốc Sở đã tổ chức triển khai, quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của Sở; trong đó, có hướng dẫn cụ thể những điểm có tính chất quan trọng, những việc cần phải thực hiện thường xuyên, những ...
Công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng năm 2019 của Sở  (11/09)
Việc triển khai các cuộc thanh tra Tổng số cuộc thanh tra: Thanh tra triển khai thực hiện 05 cuộc thanh tra theo kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 và 01 cuộc kỳ trước chuyển sang. Số đối tượng được thanh tra: 16 đối tượng, gồm có: UBND huyện Vĩnh Lợi và các đơn vị có liên quan: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, phòng Kinh tế - Hạ tầng, ...
Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp  (30/08)
Ngày 23/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Công bố Kết luận thanh tra các dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông làm chủ đầu tư  (15/08)
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu triển khai thực hiện năm 2017 đến thời điểm thanh tra của các dự án: Đường Vĩnh Mỹ - Phước Long; đường dẫn vào cầu Giá Rai mới; đầu tư cải tạo và nâng cấp tuyến đường Giá Rai - Cạnh Đền do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông làm chủ đầu tư (sau đây gọi tắt là Ban Giao thông) vào lúc 09 giờ, ngày 14/8/2019 tại phòng họp số 01 của Sở.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày