SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
2
0
8
2
7

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Chủ Nhật, 17/11/2019, 09:40
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia  (29/10)
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019.
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước  (28/10)
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2018.
Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp  (28/10)
Tải nội dung tại: Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên
Chỉ thị về giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (10/10)
Ngày 21/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật  (02/10)
Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Tổ chức thực hiện tài liệu hướng dẫn Chỉ số thành phần về kiểm soát tham nhũng (B2)  (01/10)
Ngày 26/8/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1451/TTCP-C.IV về việc ban hành tài liệu hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 02 về Chỉ số thành phần về kiểm soát tham nhũng (B2). Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành công văn số 4295/UBND-NC ngày 27/9/2019 về việc tổ chức thực hiện tài liệu hướng dẫn Chỉ số thành phần về ...
Thông tư quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ  (01/10)
Ngày 29/8/2019, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ.
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo  (25/09)
Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo vào ngày 10/4/2019.
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (23/09)
Ngày 20/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Luật Thi hành án hình sự năm 2019  (23/09)
Luật Thi hành án hình sự năm 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2019.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày