SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
6
7
2

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Năm, 20/11/2014, 10:35

Kết quả thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Với mục đích nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, tinh thần thượng tôn pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức và người lao động; đồng thời thu hút sự quan tâm, tạo sự đồng thuần trong xã hội trong việc tìm hiểu pháp luật, học tập pháp luật, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa “Ngày Pháp luật”; nên trong 02 tháng tổ chức thực hiện “ Ngày pháp luật (tháng 10,11)”, nhất là tuần lễ cao điểm tuyên truyền pháp luật từ ngày 03/11/2014 đến ngày 09/11/2014, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật”, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở về mục đích, ý nghĩa làm cho “Ngày Pháp luật” trở thành đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Từ mục đích, ý nghĩa trên Sở đã có những kết quả thực hiện đạt được như: Sở đã lập Kế hoạch số 10/KH-SKH ngày 04/11/2014 để tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật”; theo đó, Sở đã tiến hành tổ chức thành công và đạt hiệu quả về Hội nghị triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” trong ngày 10/11/2014 được tất cả cán bộ, công chức thuộc Sở tham dự. Tại Hội nghị cán bộ, công chức thuộc Sở được tuyên truyền, phổ biến về sự hình thành, mục đích, ý nghĩa của “Ngày Pháp luật”, giới thiệu những điểm mới của Hiến pháp năm 2013, những điểm mới của Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lụa chọn nhà thầu.
Hội nghị triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” (Ảnh: Kim Thêu)
Bên cạnh đó, Sở đã tiến hành thiết lập chuyên mục Ngày Pháp luật năm 2014 trên Cổng thông tin điện tử của Sở với nhiều bài viết tuyên truyền ý nghĩa của Hiến pháp, Ngày Pháp luật, treo băng rôn tuyên truyền pháp luật trước cổng cơ quan với khẩu hiệu: “Cán bộ, công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu gương mẫu chấp hành và bảo vệ pháp luật”. Đồng thời, trong tuần lễ cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Nghị định hướng dẫn, luật Đầu tư công năm 2014, Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 – 2020, … với nhiều hình thức tuyên truyền như: Viết tin, bài đăng lên Cổng thông tin điện tử của Sở, soa gửi văn bản, gửi qua mạng nội bộ, ….đến từng đơn vị thuộc Sở để triển khai đến tất cả cán bộ, công chức, người lao động thuộc Sở để hưởng ứng, tiếp thu tốt cũng như các đơn vị liên quan trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thực hiện đúng theo quy định.
Kim Thêu – Thanh tra Sở

Số lượt người xem: 8169 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày