SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
8
8
9

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Năm, 02/07/2020, 10:15

Công bố Quyết định thanh tra các dự án do Trung tâm dịch vụ đô thị tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư

           Ngày 30/6/2020, tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đô thị tỉnh Bạc Liêu, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành công bố Quyết định số 44/QĐ-SKHĐT ngày 24/6/2020 của Giám đốc Sở về thanh tra việc chấp hành các quy định về công tác lựa chọn nhà thầu của các dự án: Chỉnh trang đô thị mừng Xuân Kỷ Hợi 2019; Hệ thống tưới nước tự động trên khuôn viên cây xanh vòng xoay Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt và vòng xoay Cầu Sập; Cải tạo, sửa chữa hệ thống tưới nước tự động hiện có trên khuôn viên cây xanh Quảng trường Hùng Vương do Trung tâm dịch vụ đô thị tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư.

Buổi công bố Quyết định thanh tra có sự tham gia của ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, tất cả thành viên Đoàn thanh tra, ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Trung tâm dịch vụ đô thị và một số cán bộ, công chức thuộc Trung tâm dịch vụ đô thị.
Đoàn thanh tra theo Quyết định nêu trên do ông Hồ Quốc Trạng - Chánh thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn.
Ảnh: Ông Hồ Quốc Trạng công bố Quyết định thanh tra
Theo Quyết định thanh tra nêu trên, thời hạn thanh tra là 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.
Nội dung thanh tra: Thanh tra việc chấp hành các quy định về công tác lựa chọn nhà thầu của các dự án: Chỉnh trang đô thị mừng Xuân Kỷ Hợi 2019; Hệ thống tưới nước tự động trên khuôn viên cây xanh vòng xoay Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt và vòng xoay Cầu Sập; Cải tạo, sửa chữa hệ thống tưới nước tự động hiện có trên khuôn viên cây xanh Quảng trường Hùng Vương do Trung tâm dịch vụ đô thị tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư.
Phạm vi thanh tra: Từ khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.
Ông Phạm Thành Hiến – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra./.
Ngọc - TT

Số lượt người xem: 323 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày