SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
8
0
3

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Tư, 24/06/2020, 08:55

Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm của Sở

          Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một trong những công tác trọng tâm và được Ban Giám đốc Sở quan tâm thực hiện một cách thường xuyên, liên tục nhằm làm cho nội bộ luôn trong sạch, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. 

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Giám đốc Sở đã ban hành 06 văn bản để chỉ đạo thực hiện công tác PCTN, bao gồm: Quyết định số 122/QĐ-SKHĐT ngày 25/12/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020; Kế hoạch số 01/KH-SKHĐT ngày 15/01/2020 về cải cách hành chính năm 2020; Kế hoạch số 03/KH-SKHĐT ngày 28/02/2020 về thực hiện công tác PCTN năm 2020; Kế hoạch số 04/KH-SKHĐT ngày 13/3/2020 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 05/KH-SKHĐT ngày 25/3/2020 về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác pháp chế và phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở năm 2020; Kế hoạch số 16-KH/ĐBSKH ngày 25/3/2020 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.
Sở đã tuyên truyền, triển khai cho toàn thể CBCCVC thuộc Sở các văn bản như: Các Luật, Bộ luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; Kế hoạch số 76-KH/BCSĐ ngày 21/5/2020 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Kết luận số 179-KL/TU ngày 20/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí và Kết luận sô 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Công văn số 1828/UBND-NC ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; Quy định số 2524-QĐ/TU ngày 22/4/2020 của Tỉnh ủy về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền;…
Dưới sự chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ, kịp thời của Ban Giám đốc Sở và việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác, có ý thức trách nhiệm cao nên việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định; qua theo dõi, chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng xảy ra trong cơ quan.
Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở đã tiến hành 02 cuộc thanh tra chuyên ngành và hiện đang trong quá trình hoàn thiện báo cáo kết quả thanh tra nên trong kỳ chưa phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động thanh tra
Bên cạnh đó, Sở không có đơn, thư gửi đến liên quan đến tham nhũng thuộc lĩnh vực Sở quản lý trực tiếp nên Sở chưa phát hiện và xử lý đối tượng, tổ chức, cá nhân nào có hành vi tiêu cực, tham nhũng qua giải quyết tố cáo, khiếu nại.
Thời gian tới, Sở tiếp tục tổ chức thực hiện và đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản về PCTN, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập khi có hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; Thanh tra tỉnh. Đồng thời, tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực./.

Ngọc - TT


Số lượt người xem: 98 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày