SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
6
1
4
4

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Năm, 18/06/2020, 14:55

Triển khai Quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Ngày 05/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 774/QĐ-TTg quy định về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

             Thực hiện Công văn số 2580/UBND-NC ngày 17/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai Quyết định nêu trên đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở cũng như các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan để tổ chức thực hiện theo đúng những quy định trong các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020./.
Ngọc - TT

Số lượt người xem: 129 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày