SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
6
7
9
1

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Tư, 25/09/2019, 14:20

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo vào ngày 10/4/2019.

             Nghị định này quy định chi tiết các nội dung của Luật Tố cáo, bao gồm: Điều 30 về thời hạn giải quyết tố cáo; Điều 33 về rút tố cáo; Khoản 5 Điều 38 về giải quyết tố cáo đối với trường hợp quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết; Điều 40 về công khai kết luận nội dung tcáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo; Chương VI về bảo vệ người tố cáo và các biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo, bao gồm: Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo, xử lý thông tin có nội dung tố cáo và tiếp nhận, xử lý tố cáo do cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm.

Nghị định này áp dụng đối với cá nhân tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc giải quyết tố cáo, bảo vệ người tố cáo.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 28/5/2019.
Tải nội dung Nghị định tại: Nghị định số 31/2019/NĐ-CP./.
Ngọc - TT

Số lượt người xem: 312 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày