SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
1
4
1
4
6

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Hai, 03/06/2019, 14:05

Triển khai Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ

Chính phủ ban hành Nghị định quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên vào ngày 10/4/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2019, áp dụng từ năm ngân sách 2019.

             Theo Công văn số 799/STC-GCS ngày 29/5/2019 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ nêu trên và triển khai đến các đơn vị thuộc phạm vi quản lý để thực hiện đúng theo quy định hiện hành của pháp luật về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp đề xuất xử lý theo thẩm quyền.
Nghị định số 32/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2019 và áp dụng từ năm ngân sách 2019.
Ngọc - TT

Số lượt người xem: 20 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày