SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
1
4
1
0
1

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Tư, 22/05/2019, 13:45

Triển khai Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 08/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu.

              Để thực hiện đúng quy định hiện hành của pháp luật về mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu ban hành ngày 26/11/2013.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu thực hiện Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai đến các đơn vị thuộc phạm vi quản lý để thực hiện đúng theo quy định.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2019.
Ngọc - TT

Số lượt người xem: 15 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày