SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
7
9
0
4
9

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Tư, 03/04/2019, 14:00

Công bố Quyết định thanh tra các dự án tại huyện Hồng Dân

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu tiến hành công bố Quyết định thanh tra các dự án tại huyện Hồng Dân vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 02/4/2019 (thứ Ba) tại trụ sở UBND huyện.

              Thực hiện Quyết định số 171/QĐ-SKHĐT ngày 14/12/2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019.

Trên cơ sở đó, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-SKHĐT ngày 22/3/2019 về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công; công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển; công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư, công tác lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2017 - đến thời điểm thanh tra tại huyện Hồng Dân.
Ngày 02/4/2019, tại trụ sở UBND huyện, Đoàn thanh tra theo quyết định nêu trên đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra với thành phần tham dự gồm có:
+ Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
+ Đoàn thanh tra số 41;
+ Ông Nguyễn Văn Thới - Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân;
+ Ông Đinh Hoàng Anh - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hồng Dân.
Ảnh: Ông Hồ Quốc Trạng - Trưởng đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra
Theo đó, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.
Nội dung thanh tra: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công; công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển; công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư, công tác lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2017 - đến thời điểm thanh tra tại huyện Hồng Dân (Kèm theo Danh mục các dự án được thanh tra).
Phạm vi thanh tra: Từ khi lập chủ trương đầu tư đến kết thúc dự án.
Ông Phạm Thành Hiến trực tiếp giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.
Hiện nay, Đoàn đang tiến hành các bước tiếp theo để tiến hành thanh tra theo kế hoạch đã được Giám đốc Sở phê duyệt./.
Ngọc-TT

Số lượt người xem: 35 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày