SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
6
4
1

 Quy hoạch

Quy hoạch Thứ Bảy, 11/07/2020, 04:49
Triển khai thực hiện Luật Quy hoạch  (02/10)
Thực hiện văn bản số 4154/UBND – TH ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 của Chính phủ liên quan đến thực hiện Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội. Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến đến các cơ quan, đơn vị một số văn bản có liên quan để biết và triển khai thực hiện Luật Quy ...
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ ban hành danh mục các quy hoạch hết hiệu lực  (04/09)
Thực hiện Công văn số 3861/UBND-TH ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ ban hành danh mục các quy hoạch hết hiệu lực (theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ); Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, Ngành, UBND ...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẬP QUY HOẠCH TỈNH BẠC LIÊU GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2050  (11/06)
THÔNG BÁO Về việc lập Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ đầu tư, triển khai thực hiện công tác lập “Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050” . Để thực hiện nhiệm vụ trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng ...
Triển khai Quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, có xét đến năm 2030  (14/12)
Ngày 07/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2199/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Bạc Liêu giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030, với nội dung như sau: 1. Tên Quy hoạch: Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, có xét đến ...
Quyết định phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí lập điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Lợi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030  (02/12)
Ngày 23/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1980/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí lập điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Lợi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với nội dung như sau: - Tên Quy hoạch: Điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh ...
Quyết định phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí lập điều chỉnh QUy hoạch phát triển KT-XH huyện Hòa Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030  (02/12)
Ngày 23/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1981/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí lập điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Hòa Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với nội dung như sau: - Tên Quy hoạch: Điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Hòa ...
Góp ý dự thảo điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030  (10/11)
Thực hiện Công văn số 4004/UBND-TH ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh về việc đề xuất góp ý dự thảo điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan chức năng có liên quan và UBND huyện Hồng Dân phối hợp nghiên cứu dự thảo điều chỉnh Quy ...
Tổ chức họp thẩm định Quy hoạch các điểm đấu nối với Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020.  (27/01)
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư và kết quả tổng hợp ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch các điểm đấu nối với Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020; vào lúc 08 giờ sáng ngày 27/01/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức buổi họp thẩm định Quy hoạch các điểm đấu nối với Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận ...
Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030  (03/12)
Trên cơ sở Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, các quy định có liên quan và Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020. Ngày 30 tháng 11 năm 2015 ...
Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030  (23/09)
Trên cơ sở Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, các quy định có liên quan và Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020. Ngày 10 tháng 9 năm ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày