SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
8
5
5

 Quy hoạch

Quy hoạch Thứ Hai, 24/11/2014, 10:20

Quyết định phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

                 Trên cơ sở Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, các quy định có liên quan và Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020. Ngày 18 tháng 11 năm 2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 1933/QĐ-UBND Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 bao gồm một số nội dung chính sau:

1. Quan điểm phát triển

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ và an toàn xăng dầu cho các phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh; đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kết hợp mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng.

- Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo cho lưu thông xăng dầu diễn ra bình thường đáp ứng kịp thời cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, phân bố mạng lưới cửa hàng hợp lý, đảm bảo thuận tiện cho người tiêu dùng và tăng doanh thu cho doanh nghiệp.

- Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo an toàn, hiện đại, phòng chống cháy nổ; phục vụ tốt cho các yêu cầu về sản xuất và bảo vệ môi trường sinh thái.

- Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong thời gian tới, ngoài việc phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, còn phải đảm bảo hiệu quả kinh tế của việc đầu tư của các chủ thể kinh doanh xăng dầu.

- Trong quá trình Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh phải tính đến yếu tố hội nhập của Việt Nam vào thị trường khu vực và thế giới. Vì vậy, hệ thống cửa hàng xăng dầu phải từng bước được đầu tư hiện đại, đáp ứng được yêu cầu văn minh thương mại.

- Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh tích cực đầu tư, hiện đại hoá trang thiết bị cửa hàng xăng dầu, mở rộng quy mô, đảm bảo văn minh thương mại và thực hiện các tiêu chuẩn về chất lượng và môi trường…

- Đảm bảo chất lượng dịch vụ thương mại, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo lợi ích người tiêu dùng. Kết hợp kinh doanh xăng dầu với các dịch vụ thương mại khác.

2. Mục tiêu phát triển

- Xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu từng bước khang trang, hiện đại, theo quy mô thống nhất; nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ các loại xăng dầu; đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời nhu cầu xăng dầu cho sản xuất và các phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cấp, chỉnh trang, sắp xếp lại các cửa hàng hiện có; kiên quyết loại bỏ các cửa hàng nhỏ không đạt tiêu chuẩn về diện tích, thiết kế, không phù hợp với quy hoạch phát triển chung của tỉnh, hoặc không đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Khai thác hiệu quả hơn cơ sở vật chất kỹ thuật của hệ thống cửa hàng hiện có, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường.

- Tiết kiệm quỹ đất, kết hợp dịch vụ cung cấp xăng dầu với các dịch vụ thương mại khác.

3. Định hướng phát triển

- Hệ thống cửa hàng xăng dầu được xây dựng mới phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn xây dựng của nhà nước về diện tích, khoảng cách, bồn chứa, trụ bơm, phương tiện chữa cháy….

- Các cửa hàng xăng dầu xây dựng mới phải đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích quy định tại QCVN 07: 2010/BXD, tiêu chuẩn về thiết kế, tiêu chuẩn về thiết kế quy định tại TCVN 4530:2011 và các quy định về phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường… Các cửa hàng có quy mô lớn trên các tuến giao thông quan trọng cần dự trữ quỹ đất để xây dựng trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí nén tự nhiên (CNG) cho các phương tiện giao thông khi có nhu cầu.

- Kế thừa quy hoạch xăng dầu đã được phê duyệt năm 2009 để kết hợp xây dựng mới với cải tạo nâng cấp những cửa hàng có điều kiện, để đảm bảo phát triển hài hòa, bền vững và nâng cao hiệu quả kinh tế.

- Xăng dầu là mặt hàng  quan trọng đối với sản xuất và tiêu dùng của đời sống xã hội, có vị trí đặc biệt trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế đất nước. Mặt khác xăng dầu dễ cháy nổ, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân, là một trong những mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Do đó, các chủ thể tham gia kinh doanh xăng dầu (không phân biệt thành phần kinh tế) phải thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của nhà nước về điều kiện kinh doanh xăng dầu.

- Để đảm bảo tính nhất quán trong quản lý và điều tiết của Nhà nước đối với thị trường xăng dầu, việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý chuyên ngành với chính quyền địa phương các cấp./.

Chi tiết Quyết định: Tải tại đây

Phòng Tổng hợp


Số lượt người xem: 1511 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày