SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
6
4
2

 Quy hoạch

Quy hoạch Thứ Năm, 25/04/2013, 15:05

Phê duyệt dự toán chi phí rà soát, cập nhật, bổ sung Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Ngày 02/4/2013 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ký Quyết định  số 690/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán chi phí rà soát, cập nhật, bổ sung Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020.

Chủ đầu tư: Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Tổng chi phí lập dự toán quy hoạch: 298.570.000 đồng (Hai trăm chín mươi tám triệu năm trăm bảy chục ngàn đồng).

Nguồn kinh phí thực hiện: Vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh  môi trường nông thôn năm 2012.

Rà soát, cập nhật, bổ sung Quy hoạch, kế hoạch chi tiết về cấp nước và vệ sinh nông thôn là nhiệm vụ thường xuyên để đảm bảo kế hoạch hàng năm có căn cứ khoa học và phù hợp với Quy hoạch  phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của ngành cũng như các quy định hiện hành chung về quản lý quy hoạch đối với ngành và lãnh thổ.

Việc rà soát, cập nhật và bổ sung Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 nhằm cụ thể các nội dung, giải pháp theo Quyết định số 366/2012/QĐ-TTg ngày 31/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ thị hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; đồng thời, lồng ghép với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và gắn với thực hiện  Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2015, bảo đảm tính hiệu quả, lâu dài bền vững của các công trình cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn./.

 Thu Trang_PTH

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 1553 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày