SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
7
8
5

 Quy hoạch

Quy hoạch Thứ Năm, 21/03/2013, 13:45

Phê duyệt Quy hoạch quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên nước ngầm tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 06/3/2013 Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh đã ký Quyết định số 455/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên nước ngầm tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Mục tiêu của dự án: Khai thác sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên nước dưới đất đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đáp ứng đủ nước cho sản xuất phục vụ công cuộc phát triển kinh tế của tỉnh. Cung cấp đủ nước sạch cho sinh hoạt nhằm nâng cao điều kiện sống của người dân. Giảm thiểu tác động xấu đến tài nguyên nước trong điều kiện khai thác ngày một tăng để đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Trong đó: Đến năm 2015: Tỷ lệ số dân được cấp nước sạch là 70%; nhu cầu cấp nước trên đầu người ở đô thị là 120 lít/người/ngày và ở nông thôn 80 lít/người/ngày. Riêng ở thành phố Bạc Liêu mức tiêu thụ là 150 lít/người/ngày;

Đến năm 2020: Tỷ lệ dân được cấp nước sạch  100%. Nhu cầu cấp nước trên đầu người ở đô thị là 120 lít/người/ngày và ở nông thôn 100 lít/người/ngày. Riêng ở thành phố Bạc Liêu mức tiêu thụ là 150 lít/người/ngày.

Phấn đấu đến năm 2030 tỷ lệ số dân được cấp nước sạch đạt 90%; toàn bộ hệ thống cấp nước đều đưa vào hệ thống khai thác tập trung để phân bổ và bảo vệ nguồn nước một cách tối ưu nhất như: có thể khai thác tất cả các nguồn nước nhạt hiện có trên phạm vi tỉnh như nước mưa, nước mặt, nước dưới đất để phân bổ điều hòa cho các vùng trong tỉnh.

Định hướng Quy hoạch khai thác nước dưới đất: Tổng nhu cầu nước phục vụ cho sinh hoạt là 85.000m3/ngày và cho công nghiệp, tưới, nuôi trồng thủy sản và thương mại công cộng là 170,000 m3/ngày vào năm 2015 và tương ứng năm 2020 là 103.760m3/ngày và 207,570m3/ngày cho năm 2020. Nhu cầu tương ứng định hướng cho năm 2030 là 121.060 m3/ngày và 242,120m3/ngày.

Năm 2020 toàn tỉnh sẽ phải lấy thêm các nguồn nước khoảng 126.000 m3/ngày đêm, trong khi đó theo tính toán trữ lượng của nguồn nước dưới đất trong toàn tỉnh cho cả 3 tầng chứa nước vào khoảng 1.573.792 m3/ngày đêm,

Định hướng đến năm 2030 nên có chương trình tạo các hồ chứa nước nhạt từ các nguồn nước mưa, sông kênh về mùa mưa để có thể cung cấp về mùa khô cho một số vùng nằm trong các khu vực có các tầng chứa nước bị mặn không thể khai thác được. Mặt khác có thể lấy nước mặt và nước mưa về mùa mưa để bổ sung nhân tạo cho nước dưới dất nhằm đẩy biên mặn ra tạo thêm trữ lượng cho nước dưới đất.

Đến năm 2015 cần xây dựng 81 giếng khoan khai thác tập trung với lưu lượng khai thác từ 500m3/ngày đến 2.000m3/ngày đêm tùy theo vùng và khu tập trung dân cư. Trong đó, thành thị gồm 34 công trình, nông thôn 47 công trình.

Đến năm 2020 cần xây dựng 53 giếng khoan khai thác tập trung với lưu lượng khai thác từ 500m3/ngày đêm đến 2.000m3/ngày đên tùy theo vùng và khu tập trung dân cư; trong đó, thành thị gồm 16 công trình, nông thôn 37 công trình./.

 Thu Trang_PTH

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 2044 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày