SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
7
4
0

 Quy hoạch

Quy hoạch Thứ Ba, 11/06/2019, 10:35

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẬP QUY HOẠCH TỈNH BẠC LIÊU GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2050

THÔNG BÁO

Về việc lập Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 – 2030

và tầm nhìn đến năm 2050

 

 

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ đầu tư, triển khai thực hiện công tác lập “Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050” .

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đơn vị tư vấn (trong nước và nước ngoài) quan tâm tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn lập “Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050”, đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để trao đổi với nội dung, thời gian, địa điểm như sau:

- Nội dung trao đổi: đơn vị tư vấn trình bày năng lực kinh nghiệm của đơn vị về tư vấn quy hoạch tại Việt Nam (nếu có) và trên thế giới; đề xuất ý tưởng, định hướng “Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050” trên cơ sở tuân thủ các quy định tại Luật Quy hoạch 2017 về quy hoạch tỉnh, áp dụng các tập quán tốt nhất, những bài học kinh nghiệm tốt nhất trên thế giới về quy hoạch phát triển địa phương .

- Thời gian dự kiến: Trong tháng 6 năm 2019 (Thời gian cụ thể các đơn vị trao đổi trực tiếp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu).

- Địa điểm: tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu, Khu Hành chính tỉnh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Đề nghị các đơn vị tư vấn đăng ký về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu chậm nhất vào ngày 20/6/2019.

Liên hệ: Phòng Tổng hợp, Quy hoạch - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại cố định: 0291.3956538 (trong giờ hành chính). Địa chỉ email: tonghopbl@yahoo.com.vn

-------------

 

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch./.

 

Notification

To whom it may concern!

Dear Sir/Madame,

The Department of Planning and Investment (DPI) of the People’s Committee of Bạc Liêu province has been assigned to be the investment agency for the “provincial master development plan for period 2021-2030 with a vision for 2050” .

The DPI hereby invites local and international planning consultant companies interested in providing consultancy services for the development of the provincial master plan to register for a pitching session with DPI in June, 2019:

The pitching session: you are given a maximum 3 hour presentation of your company’s planning capacity and experience in Vietnam (if any) and around the world in development of local provincial/regional master planning; your initial ideas as to how the plan should cover in compliance with the planning law 2017 as well as international best practices and the world good experience for local provincial/ regional development. This is also an opportunity for you to discuss or ask any relevant questions in preparation for the subsequent bidding for procurement of consultancy services for the project.

·  Location : DPI office at 05 Nguen Tat Thanh street, 01 ward, Bac Lieu city, Bac Lieu province

·  Time : during June 2019

·  Booking time: not later than 20th of June.

·  Contact person: Department of general and planning. Phone: (84) 02913 956538 Email: tonghopbl@yahoo.com.vn


Số lượt người xem: 804 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày