SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
9
2
6

 Quy hoạch

Quy hoạch Thứ Năm, 14/12/2017, 14:00

Triển khai Quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, có xét đến năm 2030

              Ngày 07/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2199/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Bạc Liêu giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030, với nội dung như sau:

             1. Tên Quy hoạch: Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, có xét đến năm 2030.

             2. Chủ đầu tư: Sở Công Thương

             3. Phạm vi, thời kỳ lập quy hoạch:

             - Phạm vi của Đề án Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Bạc Liêu giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030 gồm: Quy hoạch phát triển nhà máy điện mặt trời nối lưới (đường dây truyền tải, trạm điện nâng áp) đồng bộ phục vụ việc truyền tải lượng điện sản xuất ra hòa vào lưới điện quốc gia.

            - Địa bàn quy hoạch bao gồm các khu vực (cấp xã, cấp huyện) nằm trên địa bàn quản lý của tỉnh.

            - Thời kỳ quy hoạch là giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030 và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất từng giai đoạn.

            4. Mục tiêu, yêu cầu và các vấn đề chính cần giải quyết của đề án quy hoạch

            - Quy hoạch điện mặt trời tỉnh Bạc Liêu là Đề án quy hoạch nhằm xác định tổng tiềm năng điện mặt trời lý thuyết, kỹ thuật và kinh tế, phân bố tiềm năng mặt trời tại các khu vực trong phạm vi toàn tỉnh, trong từng giai đoạn đầu tư xây dựng đến năm 2020, có xét đến năm 2030.

            - Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Bạc Liêu phải đảm bảo phù hợp với các tiêu chí kỹ thuật, kinh tế, xã hội đề ra, thực sự đem lại hiệu quả tích cực cho xã hội.

            - Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Bạc Liêu phải xác định rõ mục tiêu, định hướng, giải pháp, cơ chế chính sách và danh mục các dự án của lưới điện đồng bộ dự kiến, phải phù hợp với Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia và Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh.

           - Đề án quy hoạch cần phải giải quyết các vấn đề chính như: Đánh giá được tiềm năng năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh, hiện trạng lưới điện tỉnh, hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, từ đó lựa chọn được các địa điểm tiềm năng, xác định được quy mô công suất có thể lắp đặt và phương án đấu nối lưới điện tối ưu, tính toán được nhu cầu vốn và hiệu quả đầu tư.

           5. Dự toán kinh phí thực hiện:

           - Tổng chi phí lập quy hoạch: 461.562.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi mốt triệu, năm trăm sáu mươi hai ngàn đồng).

           - Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách tỉnh.

           6. Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2018.

          Tải văn bản tại đây: Quyết định số 2199/QĐ-UBND 

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch./.


Số lượt người xem: 804 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày