SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
8
5
3

 Quy hoạch

Quy hoạch Thứ Sáu, 02/12/2016, 16:45

Quyết định phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí lập điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Lợi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

         Ngày 23/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1980/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí lập điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Lợi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với nội dung như sau:

              - Tên Quy hoạch: Điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Lợi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

              - Cơ quan lập quy hoạch: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi.

              - Mục tiêu: Điều chỉnh quy hoạch để khai thác tốt nhất mọi tiềm năng và lợi thế của huyện; phù hợp với biến đổi khí hậu, diễn biến xâm nhập mặn theo Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 12/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

              - Yêu cầu: Việc điều chỉnh quy hoạch phải đúng các quy định của nhà nước; phù hợp với nội dung điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -  xã hội tỉnh Bạc Liêu và các quy hoạch khác; đánh giá đúng tiềm năng tài nguyên, các nguồn nội lực, thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của huyện, của tỉnh, của vùng; việc điều chỉnh quy hoạch phải thể hiện tính khoa học, đề xuất các phương án phát triển phù hợp, khả thi.

              - Tổng dự toán kinh phí thực hiện là 462.398.000 đồng (nguồn ngân sách tỉnh).

              - Tiến độ thực hiện: Trong 6 tháng (kể từ ngày ký hợp đồng).

               Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

            Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Phòng Tổng Hợp

             


Số lượt người xem: 916 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày