SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
7
2
2

 Quy hoạch

Quy hoạch Thứ Sáu, 27/02/2015, 09:00

Triển khai Công văn số 910/BKHĐT-QLQH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý kiến dự thảo Luật Quy hoạch

Ngày 24/02/2015, UBND tỉnh Bạc Liêu có Công văn số 503/UBND-QHKHTH giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung dự thảo Luật Quy hoạch theo yêu cầu tại Công văn số 910/BKHĐT-QLQH ngày 12/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã gửi Công văn số 110/SKH-TH ngày 26 tháng 02 năm 2015 đến các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố yêu cầu phối hợp nghiên cứu nội dung dự thảo Luật Quy hoạch và gửi góp ý bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình UBND tỉnh góp ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Quy hoạch trình Chính phủ ban hành.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc ban hành Luật quy hoạch là nhu cầu cấp thiết hiện nay, được đặt trong bối cảnh công tác quy hoạch còn rất nhiều tồn tại, bất cập: Tình trạng lập quá nhiều quy hoạch nhưng không đồng bộ, thiếu thống nhất, thiếu sự liên kết, khớp nối và còn nhiều chồng lấn, mâu thuẫn. Ngoài ra, nhiều quy hoạch không gắn với nguồn lực, mục tiêu phát triển quy hoạch nhiều khi chỉ xuất phát từ mong muốn chủ quan hơn là từ yêu cầu thị trường và các nguồn lực có được. Các dự án đòi hỏi đầu tư quá lớn, không cân đối với khả năng nguồn lực hiện có, chất lượng quy hoạch không cao, dự báo kém, điều chỉnh bổ sung nhiều lần, nhiều quy hoạch phải điều chỉnh ngay sau khi phê duyệt. Quy hoạch không theo kịp sự phát triển của xã hội…Bên cạnh đó, nhiều khâu của quy hoạch còn bị buông lỏng, nhất là trong khâu thẩm định, thường là tự thẩm định, mà không thực hiện một cách độc lập và không có các cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm… Trong khi đó, nhiều văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về công tác  quy hoạch thiếu thống nhất, không đồng bộ đòi hỏi cần có một Bộ Luật chung mang tính thống nhất cho công tác lập quy hoạch.

Đến nay, dự thảo Luật do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo đã cơ bản được hoàn thành và được gửi lấy ý kiến để tiếp tục hoàn thiện trình Chính phủ. Mục tiêu Luật quy hoạch là xây dựng phạm vi điều chỉnh chung cho các loại quy hoạch trên cả nước. Tạo cơ chế thẩm định độc lập, tập trung, do một đầu mối chịu trách nhiệm. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng, tổ chức thực hiện quy hoạch. Coi trọng công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra thực hiện quy hoạch và xử lý nghiêm các vi phạm trong quy hoạch. 

 

Tải dự thảo Luật Quy hoạch tại đây: Dự Thảo Luật Quy hoạh

  Phòng Tổng hợp


Số lượt người xem: 1406 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày