SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
8
1
9

 Quy hoạch

Quy hoạch Thứ Sáu, 09/03/2012, 16:20

Công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020

Ngày 22/02/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 221/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, với những nội dung chủ yếu sau:

        1) Về kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,5 - 14%/năm giai đoạn 2011 - 2015 và đạt 12 - 12,5%/năm giai đoạn 2016 - 2020. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 38,8 triệu đồng vào năm 2015 và khoảng 82,1 triệu đồng vào năm 2020;

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp; đến năm 2015 tỷ trọng các ngành nông - lâm - thuỷ sản đạt 36,4%, các ngành phi nông nghiệp đạt 63,6% ; đến năm 2020 tương ứng là 31% và 69%.

- Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt trên 380 triệu USD vào năm 2015 và đạt khoảng 900 - 1.000 triệu USD vào năm 2020; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tăng trưởng bình quân đạt 22%/năm; thu ngân sách theo giá hiện hành tăng bình quân khoảng 16-16,5%/năm giai đoạn 2011 - 2015 và 19,5%/năm thời kỳ 2016 - 2020; nâng dần tỷ lệ thu ngân sách so GDP lên 8,1% năm 2015 và 8,2% năm 2020.

2) Về xã  hội

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giai đoạn 2011 - 2015 đạt 1,12%/năm và giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 1,0% - 0,9%/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm khoảng 1,5% - 2%.

- Phấn đấu đến năm 2015, mỗi năm tạo việc làm mới cho khoảng 13.500-14.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 50%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống 15%; có 25 giường bệnh/vạn dân; 20% số xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ được sử dụng điện đạt 98%.

- Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 4%, quỹ thời gian lao động được sử dụng ở nông thôn 90%; phổ cập giáo dục Trung học phổ thông đúng độ tuổi quy định đạt mức 90%; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt khoảng 65 -70%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 10%; đạt 7 bác sỹ và 1 dược sỹ đại học/vạn dân; có 32 giường bệnh/vạn dân; 95% trẻ em được tiêm chủng đủ 8-10 loại vacxin; 95% số khóm ấp được công nhận đạt chuẩn văn hoá; 50% số xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ được sử dụng điện đạt 100%.

3) Về môi trường

- Phấn đấu đến năm 2015, 70% dân số được sử dụng nước sạch; 85% chất thải rắn, 100% chất thải y tế được thu gom và xử lý.

- Phấn đấu đến năm 2020, 85% dân số được sử dụng nước sạch; 100% chất thải rắn được thu gom và xử lý; 100% cơ sở sản xuất công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn; hoàn thành cơ bản việc cải tạo và nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước mưa và xử lý nước thải của thành phố và các thị trấn; Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường vào các khu, cụm, điểm công nghiệp tập trung.

          Ngoài ra theo Quyết định của Thủ tướng đã đưa ra định hướng phát triển ngành lĩnh vực và danh mục các dự án ưu tiên đầu tư đến năm 2020 của tỉnh Bạc Liêu. Chi tiết toàn văn bản xem tại đây.


Số lượt người xem: 2471 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

Xem theo ngày Xem theo ngày