SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
4
2
8

 Quy hoạch

Quy hoạch Thứ Hai, 05/01/2015, 08:15

Hoàn chỉnh báo cáo thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Giá Rai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

                   Thực hiện Thông báo số 13/TB-HĐTĐ, ngày 14/8/2014  của Hội đồng thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Giá Rai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thông báo ý kiến Kết luận của Chủ tịch hội đồng thẩm định; Sở Kế hoạch và Đầu tư (Thường trực Hội đồng thẩm định) đã gửi 02 Ủy viên phản biện nghiên cứu, xem xét, đối chiếu quy hoạch trên. Sau khi nhận được ý kiến đóng góp của 02 Ủy viên phản biện; ngày 05/11/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 901/SKH-TH gửi UBND huyện Giá Rai chỉnh sửa quy hoạch trên theo ý kiến đóng góp của 02 Ủy viên phản biện; đến ngày 04/12/2014, UBND huyện Giá Rai có Tờ trình số 231/TTr-UBND về việc xin phê duyệt Quy hoạch và báo cáo số 279/BC-UBND ngày 04/12/2014 về việc chỉnh sửa, bổ sung quy hoạch trên. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Giá Rai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với một số nội dung chủ yếu như sau:

Tên dự án: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Giá Rai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Giá Rai.

Hồ sơ thẩm định dự án Quy hoạch được Chủ đầu tư phối hợp với Đơn vị tư vấn chuẩn bị khá công phu, cơ bản đáp ứng đúng theo quy định tại Điều 16 của Thông tư 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

Về cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học, độ tin cậy của thông tin, dữ liệu, số liệu sử dụng để lập quy hoạch: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Giá Rai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã dựa trên cơ sở pháp lí chính là Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lí quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội; những căn cứ pháp lí khác được nêu đầy đủ tại trang 2 đến trang 5 của Quy hoạch là hoàn toàn phù hợp.

Các cơ sở dữ liệu, số liệu, các thông tin được cập nhật, sử dụng lập quy hoạch phong phú, phù hợp với tình hình thực tế và có độ tin cậy cao đến thời điểm 2012.

Trên cơ sở kết quả thẩm định quy hoạch trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Giá Rai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Tờ trình số 231/TTr-UBND ngày 04/12/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Giá Rai về việc xin phê duyệt quy hoạch trên và ý kiến của Hội đồng thẩm định. Đồng thời, kiến nghị giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân huyện Giá Rai tổ chức công bố, công khai Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Giá Rai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 cho các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện ngay sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ký Quyết định phê duyệt; các Sở, ngành cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình, hỗ trợ Ủy ban nhân dân huyện nghiên cứu lập các đề án, cơ chế chính sách nêu trên trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, ban hành, nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, khuyến khích, thu hút đầu tư, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nêu trong Quy hoạch của huyện. Đẩy nhanh việc đầu tư, thực hiện các công trình, các dự án có quy mô, tính chất vùng và quan trọng đối với sự phát triển của huyện đã được quyết định đầu tư đảm bảo đúng theo quy định./.

                                    Phòng Tổng hợp


Số lượt người xem: 2165 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày