SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
8
2
7

 Quy hoạch

Quy hoạch Thứ Năm, 27/02/2014, 14:35

Phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Ngày 24/01/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND về việc phê quyệt Quy hoạch phát triển sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Mục tiêu cụ thể của dự án:
Về tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản:
Tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản bình quân giai đoạn 2011-2015 là 5,63%/năm, giai đoạn 2016-2020 là 5,47%/năm và giai đoạn 2021- 2030 là 4,55%/năm.
Chuyển dịch cơ cấu tổng sản phẩm nội ngành nông, lâm, thủy sản theo hướng tăng dần tỉ trọng ngành thủy sản đến năm 2015 đạt 79,63%; đến năm 2020 đạt 80,54% và định hướng đến năm 2030 đạt 81,55%.
Chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp theo hướng tăng dần tỉ trọng chăn nuôi đến năm 2015 đạt 23,8%; đến năm 2020 đạt 28% và định hướng đến năm 2030 đạt 30,6%.
Giá trị sản lượng bình quân trên 1 ha đất nông, lâm nghiệp và thủy sản (theo giá thực tế) đến năm 2015 đạt 129 triệu đồng; đến năm 2020 đạt 208 triệu đồng và định hướng đến năm 2030 đạt 482 triệu đồng.
Về phát triển nuôi trồng và khai thác thủy sản:
Đến năm 2015, diện tích nuôi trồng thủy sản bao gồm cả diện tích nuôi vụ 2, đất nuôi trồng thủy sản khu vực bãi bồi ven biển là 133.610 ha trong đó, nuôi tôm công nghiệp 17.250 ha; năm 2020 là 137.612 ha, trong đó nuôi tôm công nghiệp 23.350 ha và định hướng đến năm 2030 là 135.500 ha, trong đó tôm công nghiệp 31.500 ha.
 Năm 2015 tổng số tàu cá 1.350 tàu, tổng công suất 260.820 CV, trong đó tàu đánh bắt xa bờ 810 tàu, công suất 246.240 CV; đến năm 2020 là 1.450 tàu, tổng công suất 360.470 CV, trong đó tàu đánh bắt xa bờ là 1.160 tàu, công suất 352.640 CV và định hướng đến năm 2030 là 1.550 tàu, tổng công suất 428.265 CV (trong đó tàu đánh bắt xa bờ 1.395 tàu, công suất 424.080 CV).
Năm 2015 tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt 300.000 tấn (trong đó tôm 117.000 tấn, các và thủy sản khác 183.000 tấn); đến 2020 đạt 370.000 tấn (trong đó tôm 147.000 tấn, các và thủy sản khác 223.000 tấn) và định hướng đến 2030 đạt 450.000 tấn (trong đó tôm 200.000 tấn, các và thủy sản khác 250.000 tấn).
 Về phát triển sản xuất nông nghiệp:
Năm 2015 diện tích gieo trồng lúa 195.073 ha, sản lượng lúa 1.010.000 tấn vào; năm 2020 diện tích gieo trồng lúa là 196.120 ha, sản lượng lúa 1.100.000 tấn và định hướng đến năm 2030 diện tích gieo trồng lúa 196.000 ha, sản lượng lúa 1.165.000 tấn.
Năm 2015 tổng đàn heo 250 ngàn con, đến năm 2020 là 300 ngàn con và định hướng đến năm 2030 là 400 ngàn con.
Về phát triển rừng:
Năm 2015 tổng diện tích lâm phần là 6.898,7 ha (trong đó có rừng 4.771,2 ha), đến năm 2020 là 8.938,7 ha (trong đó có rừng 6.244,2 ha) và định hướng đến năm 2030 là 9.553,7 ha (trong đó có rừng 7.244,6 ha).
Năm 2015 mô hình tôm - rừng là 10.388 ha (trong đó diện tích có rừng 3.116,5 ha), đến năm 2020 là 13.463 ha (trong đó diện tích có rừng 4.039 ha) và định hướng đến năm 2030 đạt 15.000 ha (trong đó diện tích có rừng 4.500 ha).
Tổng diện tích đất có rừng năm 2015 là 7.887,7 ha, đến năm 2020 đạt 10.283,2 ha và đến năm 2030 là 11.744,6 ha. Nâng tỉ lệ che phủ rừng, cây phân tán và cây lâu năm năm 2015 đạt 13,54% diện tích tự nhiên, đến năm 2020 đạt 14,70% diện tích tự nhiên và định hướng đến năm 2030 đạt 16,50% diện tích tự nhiên.
Về phát triển muối:
Năm 2015 diện tích sản xuất 2.811 ha, sản lượng 160.000 tấn; đến năm 2020 diện tích sản xuất 2.731 ha, sản lượng 180.000 tấn và đến năm 2030 diện tích sản xuất 2.400 ha, sản lượng 200.000 tấn.
Nhu cầu vốn đầu tư
Tổng nhu cầu vốn đầu tư 13.798 tỷ đồng, trong đó:
+ Vốn ngân sách 10.626 tỷ đồng (vốn ngân sách Trung ương 10.459 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương 167 tỷ đồng), chiếm 77,01 % tổng vốn đầu tư.
+ Vốn nước ngoài  265 tỷ đồng, chiếm 1,92 % tổng vốn đầu tư.
+ Vốn tín dụng Nhà nước và vốn khác 2.907 tỷ đồng, chiếm 21,07 % tổng vốn đầu tư./.
Thu Trang _PTH

 

 

 


Số lượt người xem: 2861 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày