SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
3
6
4

 ODA - FDI - NGO

ODA - FDI - NGO Thứ Hai, 10/12/2018, 07:40

Triển khai Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/ hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi

Ngày 28/11/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/ hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố kèm theo Phụ lục I về danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Phụ lục II về nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chuyên mục “Bộ thủ tục hành chính và dịch vụ công” tại địa chỉ: http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=412888&idcm=156. Hoặc có thể xem chi tiết và tải tài liệu dưới đây:

          - Quyết định 1753/QĐ-BKHĐT   

          - Phụ lục I      

          - Phụ lục II

Phòng Tổng hợp, QUy hoạch./.

 

 


Số lượt người xem: 1418 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày