SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
3
7
4

 ODA - FDI - NGO

ODA - FDI - NGO Thứ Năm, 23/02/2017, 08:40

Tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi quý IV/2016

           Tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA Quý IV/2016 tỉnh Bạc Liêu:

           I. Tình hình vận động ODA và vốn vay ưu đãi:

Trong quý IV/2016, tỉnh chưa thẩm định và phê duyệt chương trình, dự án sử dụng vốn ODA.

II. Tình hình thực hiện các dự án

1. Đánh giá chung về tình hình thực hiện các chương trình, dự án

Theo quyết định 186/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn hỗ trợ mục tiêu và vốn ODA - kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016, thì trong năm 2016 có 05 dự án chuyển tiếp từ năm 2015 sang, trong đó có 04 dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, 01 dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi. Tình hình thực hiện các dự án như sau:

- 04 dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo vốn đối ứng đã được giải ngân 100% so với kế hoạch năm, vốn ODA đã được giải ngân 100% so với kế hoạch năm.

- Dự án thủy lợi Đông Nàng Rền lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo vốn ODA đã được giải ngân 127,55% so với kế hoạch năm, vốn đối ứng đã được giải ngân 20% so với kế hoạch năm.

Trên cơ sở thực hiện giải ngân các dự án ODA, xếp loại các dự án đang thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

Xếp loại dự án

Dự án đầu tư

Dự án HTKT

Tổng số dự án

Tốt (Loại A)

01

-

01

Khá (Loại B)

03

-

03

Trung bình (Loại C)

01

-

01

Kém (Loại D)

-

-

-

Tổng số dự án

05

-

05

2. Tiến độ thực hiện các chương trình, dự án so với kế hoạch:

Tiến độ thực hiện các dự án ODA quý IV/2016 cụ thể là:

Kết quả thực hiện so với kế hoạch năm trong Quý báo cáo

Luỹ kế thực hiện từ đầu năm so với kế hoạch cả năm

Tiến độ

thực hiện

Số chương trình, dự án

Tiến độ

Thực hiện

Số chương trình, dự án

> 80%

-

> 80%

05

80% - 60%

01

80% - 60%

-

60% - 40%

02

60% - 40%

-

< 40%

02

< 40%

-

3. Tiến độ giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng

Đến hết quý IV/2016 các dự án ODA đã giải ngân từ đầu năm đến thời điểm báo cáo được 105,1 tỷ đồng chiếm 99,18% kế hoạch năm (có Phụ đính 5.3 và 5.4 chi tiết báo cáo tiến độ giải ngân kèm theo).

a. Tiến độ giải ngân thực tế trong quý báo cáo so kế hoạch năm:

Tổng vốn giải ngân phân loại theo tính chất đầu tư:

Xây dựng cơ bản: trong quý đã giải ngân được 44,7 tỷ đồng bằng 48,11% so với kế hoạch năm.

b. Lũy kế tỷ lệ giải ngân thực tế từ khi bắt đầu thực hiện chương trình dự án

- Tổng vốn ODA ký kết cho các dự án 669,32 tỷ đồng, lũy kế từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo đã giải ngân được 381,87 tỷ đồng bằng 57,05% tổng vốn.

- Tổng vốn đối ứng cho các dự án là 196,06 tỷ đồng, lũy kế từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo đã giải ngân được 130,29 tỷ đồng bằng 66,46% tổng vốn đối ứng.

4. Các kết quả đầu ra chủ yếu:

- Các kết quả chính của các dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh gồm: Ngăn triều, chống ngập úng, kiểm soát mặn do thủy triều nâng cao và tạo điều kiện phát triển sản xuất nuôi trồng thủy sản, làm muối, bảo vệ vườn cây ăn trái, cải thiện môi trường nước, góp phần tiêu thoát nước, nâng cao đời sống của nhân dân, kết nối tuyến đê và đường phòng hộ ven biển; khôi phục và phát triển diện tích rừng ngập mặn nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo sinh kế cho người dân, phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn để bảo vệ tính mạng và tài sản người dân, bảo vệ môi trường; chống xói lở, gây bồi tạo bãi khôi phục rừng phòng hộ nhằm bảo vệ tuyến đê biển Đông, các khu dân cư và sản xuất phía trong đê biển; khôi phục rừng ven biển và đa dạng sinh học.

- Xây dựng công trình thủy nông với mục tiêu cấp nước cho đất sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng vụ, nâng cao năng suất, chống ngập úng, kết hợp phát triển giao thông thủy và tham gia cải thiện môi trường.

5. Kiến nghị

   Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Bạc Liêu tiếp cận các Nhà tài trợ, để tỉnh có điều kiện vận động, thu hút nhiều hơn nguồn vốn ODA cho các dự án kết cấu hạ tầng kỹ thuật của tỉnh./.

Phòng HTĐT

 


Số lượt người xem: 1767 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày