SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
4
2
9

 ODA - FDI - NGO

ODA - FDI - NGO Thứ Năm, 16/07/2015, 09:35

Phối hợp Báo cáo Quý II/2015 và Kế hoạch giải ngân vốn ODA năm 2016

Đề nghị các chủ đầu tư phối hợp Báo cáo Quý II/2015 và Kế hoạch giải ngân vốn ODA năm 2016

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/1/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2013/NĐ-CP.

Căn cứ văn bản số 4683/BKHĐT-KTĐN ngày 10/7/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo Quý II/2015 và Kế hoạch giải ngân vốn ODA năm 2016.

 Để đủ số liệu báo cáo theo yêu cầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan căn cứ phạm vi quản lý tiến hành rà soát, báo cáo những nội dung sau:

- Lập báo cáo Quý II/2015 về tình hình sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi, kết quả thực hiện các chương trình, dự án ODA theo mẫu (đính kèm công văn này). Báo cáo này gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/7/2015 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Lập kế hoạch thực hiện vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2016 (theo mẫu đính kèm công văn này). Báo cáo này gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 27/7/2015 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Để tranh thủ thời gian, đề nghị Quý cơ quan gửi file báo cáo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư trước để tổng hợp theo địa chỉ email: lethitrucphuong90@gmail.com, báo cáo bằng văn bản có thể gửi sau theo thời hạn nói trên.

Hệ thống biểu mẫu Quý cơ quan có thể tải file tại đây 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan.

Phòng HTĐT


Số lượt người xem: 2521 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày