SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
7
0
5

 ODA - FDI - NGO

ODA - FDI - NGO Thứ Hai, 03/11/2014, 08:50

Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009

I.   Đánh giá tình hình quản lý và thực hiện các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài

1. Tình hình quản lý và thực hiện các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2014

Trong thời gian qua, tỉnh Bạc Liêu đã tăng cường công tác xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN), cùng với việc chủ động liên hệ với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long để tìm hiểu và xúc tiến vận động viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tỉnh đã ban hành và triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2014 – 2017, đã mang lại cho tỉnh Bạc Liêu một số kết quả khả quan trong công tác vận động và thu hút nguồn tài trợ từ các tổ chức PCNN.

Tính từ tháng 01/2014 đến hết tháng 10/2014, tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận 02 dự án và 4 khoản viện trợ với tổng giá trị viện trợ là 2,069 tỷ đồng, được triển khai bởi 02 tổ chức PCPNN là: tổ chức Vietnam Scholarchip Foundation – VNSP và tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam – AAV, thông tin cụ thể từng khoản viện trợ và dự án như sau:

- Tháng 3/2014, Quỹ học bổng Việt Nam (Vietnam Scholarchip Foundation – VNSP) do bà Đỗ Thị Đào – Trưởng Đại diện VNSF tại Việt Nam tiến hành trao học bổng cho 07 học sinh trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, với số tiền là 11,4 triệu đồng; đồng thời, tiến hành khảo sát hoàn cảnh gia đình của 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục trao học bổng trong thời gian tới.

- Từ ngày 18/6 -20/6/2014, được sự hỗ trợ về kinh phí của Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam – AAV, Hội Hữu nghị nhân dân các nước tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực về xây dựng đề xuất và quản lý dự án phi chính phủ cho 20 cán bộ thuộc các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố với tổng kinh phí là 30 triệu đồng.

- Từ ngày 12/6 – 16/6/2014, Sở Ngoại vụ tỉnh Bạc Liêu và Hội Hữu nghị nhân dân các nước tỉnh Bạc Liêu đã cử 02 cán bộ tham gia Đoàn tham quan, khảo sát các dự án phi chính phủ tại một số tỉnh, thành phố (thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Trà Vinh và Sóc Trăng), kinh phí do Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam – AAV, kinh phí hỗ trợ là 10 triệu đồng.

- Ngày 05/10/2014, Quỹ học bổng Việt Nam (Vietnam Scholarchip Foundation – VNSP) do bà Đỗ Thị Đào – Trưởng Đại diện VNSF tại Việt Nam tiến hành trao học bổng cho 16 học sinh trên địa bàn huyện Đông Hải, với số tiền là 10,3 triệu đồng.

- Tháng 10/2014, tỉnh đã tiếp nhận 02 dự án do Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam – AAV tài trợ với tổng vốn tài trợ là 2.007.622.989 đồng, gồm:

+ Dự án trường mầm non Họa Mi: tổng vốn tài trợ  là 200 triệu đồng, xây dựng tại xã An Phúc, huyện Đông Hải.

+ Dự án rừng ngập mặn tại huyện Đông Hải: với tổng vốn tài trợ là 1.807.622.989 đồng.

Hiện nay, 02 dự án này đã hoàn thành cơ bản về hồ sơ, đang tiếp tục triển khai thực hiện.

Nhìn chung, trong 10 tháng của năm 2014, kết quả thu hút nguồn vốn viện trợ phi chính phủ của tỉnh Bạc Liêu tăng hơn so với các năm vừa qua, tuy nhiên, số lượng các chương trình, dự án thu hút được còn khá khiêm tốn so với các tỉnh thành trong khu vực nói riêng và cả nước nói chung, bên cạnh đó đa phần các dự án, khoản viện trợ mà tỉnh vận động được thường có vốn viện trợ ít và có thời gian triển khai ngắn.

Việc quản lý và thực hiện các khoản viện trợ PCPNN được thực hiện nghiêm túc theo Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ và Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP. Các dự án, chương trình, các khoản viện trợ PCPNN chỉ được triển khai sau khi có sự phê duyệt của UBND tỉnh. Trong quá trình triển khai, các cơ quan liên quan (cơ quan chủ quản, cơ quan tiếp nhận khoản viện trợ và chính quyền các địa phương) có sự phối hợp, hỗ trợ nhằm đảm bảo triển khai đạt kết quả cao nhất.

2. Tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài

a. Mức độ tuân thủ văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Trong thời gian qua, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến các khoản viện trợ PCPNN được triển khai trên địa bàn tỉnh đã tuân thu đầy đủ các quy định về quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN.

Các dự án PCPNN trên địa bàn tỉnh đều được phê duyệt bởi UBND tỉnh; các tổ chức PCPNN đều có giấy phép hoạt động và đăng ký địa bàn hoạt động đầy đủ.

Hiện nay, số tổ chức PCPNN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh rất ít, các hoạt động tổ chức viện trợ diễn ra trong thời gian ngắn (chỉ vài ngày) sau đó trở về thành phố Hồ Chính Minh. Nhìn chung, các tổ chức này nắm rõ các quy định của pháp luật trong phạm vi hoạt động, thực hiện đúng mục đích và lĩnh vực đăng ký, không vi phạm pháp luật Việt Nam.

b. Hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến văn bản

Việc tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan đến vận động, tiếp nhận, sử dụng và quản lý các khoản viện trợ PCPNN luôn được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo quán triệt đến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, đặc biệt là các đơn vị trực tiếp làm công tác vận động, sử dụng và quản lý viện trợ PCPNN (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Hội Hữu nghị nhân dân các nước tỉnh Bạc Liêu, …).

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, trong năm, UBND tỉnh đã giao cho Hội Hữu nghị nhân dân các nước tỉnh Bạc Liêu chủ trì, tổ chức nhiều lớp tập huấn liên quan đến việc vận động, thu hút, thực hiện và quản lý các dự án PCPNN như: lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện công tác đối ngoại nhân dân cho các cán bộ chuyên môn trên địa bàn tỉnh; lớp tập huấn nâng cao năng lực về xây dựng đề xuất và quản lý dự án phi chính phủ,…

c. Tính hợp lý của các quy định trong văn bản

Các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương: Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN; Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP; Nghị định số 12/NĐ-CP ngày 01/3/2012 quy định về đăng ký hoạt động của các TCPCPNN tại Việt Nam; Thông tư số 05/2012/TT-BNG ngày 12/11/2012 hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho tỉnh Bạc Liêu trong việc vận động, tiếp nhận, triển khai, quản lý nguồn viện trợ của các tổ chức PCPNN cũng như quản lý hoạt động của các Tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh.

Riêng đối với Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định 93/2009/NĐ-CP của Chính phủ, Quy chế đã tương đối đáp ứng được các yêu cầu cụ thể trong việc quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN.

d. Việc bảo đảm các điều kiện thi hành văn bản về nguồn tài chính, nguồn nhân lực và tổ chức bộ máy thực hiện văn bản.

Tổ chức bộ máy không ngừng được kiện toàn. Sở Ngoại vụ tỉnh và Hội Hữu nghị nhân dân các nước tỉnh Bạc Liêu đi vào hoạt động đầu năm 2014, cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Du lịch, … đã góp phần hoàn thiện về bộ máy của tỉnh trong việc thực hiện và quản lý các tài trợ từ các tổ chức PCPNN.

Cùng với việc thành lập các cơ quan chuyên môn mới nêu trên, đã hình thành được các phòng nghiệp vụ, chuyên môn trực thuộc và bố trí được các cán bộ chuyên trách đảm bảo yêu cầu công việc trong công tác thu hút, vận động, thực hiện và quản lý các nguồn tài trợ PCPNN.

Kinh phí cho việc thực hiện được UBND tỉnh quan tâm, tuy nhiên do ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn, nên kinh phí dành cho công tác này chưa nhiều.

II. Các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định 93/2009/NĐ-CP kể từ 01/01/2010 đến nay

- Việc áp dụng Nghị định số 93/2009/CP-NĐ của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN vào thực tế địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều lúng túng, nhất là trong khâu chuẩn bị, thẩm định và phê duyệt các khoản viện trợ PCPNN.

- Trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ trong việc tiếp cận, xây dựng hồ sơ dự án, chương trình đầu tư, đặc biệt về năng lực tiếp nhận dự án, năng lực vận động viện trợ và ngoại ngữ còn hạn chế.

-  Hoạt động kiểm tra, giám sát đánh giá dự án tại cơ sở theo quy định tại Nghị định 93/2009/NĐ-CP còn nhiều hạn chế do lực lượng cán bộ ít và thiếu về kinh phí.

III. Đề xuất và kiến nghị

Để địa phương triển khai thực hiện tốt công tác vận động, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ đúng quy định, UBND tỉnh kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài một số vấn đề sau:

- Tiếp tục quan tâm giới thiệu, giúp tỉnh Bạc Liêu tiếp cận, vận động nguồn viện trợ từ các tổ chức PCPNN mới (chưa hoạt động tại tỉnh Bạc Liêu).

 - Tăng cường mở các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về công tác viện trợ PCPNN cho cán bộ đầu mối địa phương và các đơn vị, tổ chức liên quan, nhằm nâng cao năng lực, tăng cường sự phối hợp thực hiện giữa các cơ quan đầu mối địa phương, cơ quan chủ dự án, tổ chức viện trợ và các cơ quan liên quan.

- Tạo điều kiện cho tỉnh Bạc Liêu tham gia các đoàn công tác của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoặc của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đi thăm và tìm hiểu các tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài để học tập và vận động viện trợ.

Phòng HTĐT

 


Số lượt người xem: 5628 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày