SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
5
4
1

 ODA - FDI - NGO

ODA - FDI - NGO Thứ Ba, 07/10/2014, 10:05

Tình hình đầu tư nước ngoài 9 tháng, ước cả năm 2014

Tình hình đầu tư nước ngoài (FDI) 9 tháng, ước cả năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 1. Đánh giá tình hình đầu tư nước ngoài trong Quý III và 9 tháng năm 2013

- Trong quý III/2014 và lũy kết 9 tháng năm 2014, tỉnh đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 01 dự án Nhà máy sản xuất và gia công hàng may mặc của công ty TNHH 1 TV PINETREE (Hàn Quốc), với tổng vốn đầu tư 5 triệu USD chi tiết tại biểu 1.2

- Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần Việt Úc Bạc Liêu (điều chỉnh loại hình doanh nghiệp) chi tiết tại biểu 1.3.

- Không thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư nước ngoài tại tỉnh nên không lập biểu 1.4

- Tính đến thời điểm cuối tháng 9/2014, trên địa bàn tỉnh có 17 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Lĩnh vực đầu tư chủ yếu vẫn là nuôi trồng và chế biến suất khẩu thuỷ sản (08 dự án), chiếm 47% tổng dự án đầu tư nước ngoài toàn tỉnh; tổng vốn đầu tư đăng ký là 67,1 triệu USD. Đa phần các dự án đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp FDI quý III/2014 là 10,5 triệu USD, nâng lũy kế 9 tháng lên 51,4 triệu USD, ước thực hiện cả năm 2014 là 110 triệu USD; số lao động 9 tháng năm 2014 là 2.422 lao động; nộp ngân sách 9 tháng năm 2014 là 933 ngàn USD, chi tiết xem tại biểu 1.1.

- Tuy nhiên, trong 17 doanh nghiệp FDI, hiện vẫn còn 02 doanh nghiệp vẫn chưa hoạt động (Công ty TNHH Sản xuất –Dịch vụ-Thương mại Hiệp Nguyên, Công ty TNHH 1 thành viên Thương mại – Dịch vụ Ngọc Duyên) và 01 dự án đã ngừng hoạt động (Công ty TNHH Quảng Hoằng); Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản để xuất UBND tỉnh thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với 03 doanh nghiệp này.

- Các doanh nghiệp FDI lớn của tỉnh đa phần đã thực hiện xong phần vốn đăng ký, đến nay các doanh nghiệp FDI đã triển khai thực hiện khoảng 60 triệu USD trên tổng số 67,1 triệu USD đăng ký; phần vốn đăng ký còn lại chưa giải ngân là của các dự án chưa triển khai thực hiện. Trong 9 tháng đầu năm 2014, các doanh nghiệp FDI chưa tiến hành giải ngân vốn đăng ký còn lại nên Sở Kế hoạch và Đầu tư không lập biểu 1.5 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2.  Một số giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài 3 tháng cuối năm

- Đẩy mạnh công tác quy hoạch, rà soát, bổ sung, điều chỉnh, xây dựng mới các quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, nhất là: quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh, các huyện, thành phố đến năm 2020; quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu, …

- Đẩy mạnh hơn công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận đầu tư; chỉ đạo, theo dõi việc vận hành quy trình TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan đầu mối về cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư) nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong việc cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực này.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp về hướng dẫn, xử lý thủ tục đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đầu tư tỉnh Bạc Liêu (Quyết định 17/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013). Cập nhật, bổ sung kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư, thực hiện công khai, minh bạch thủ tục đầu tư nhằm tăng cường tính hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính;

- Rà soát, cập nhật và công bố danh mục dự án ưu tiên gọi vốn đầu tư nước ngoài với các thông tin cụ thể đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cổng thông tin của tỉnh để làm cơ sở cho việc tổ chức các chương trình vận động đầu tư.

- Tăng cường các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, làm nền tảng thu hút, kêu gọi các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sức hấp dẫn cho nhà đầu tư nước ngoài.

- Tổ chức rà soát các dự án đầu tư nước ngoài đã cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh để có hướng xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Triển khai các biện pháp tăng cường công tác hậu kiểm nhằm nắm sát thực tế tình trạng kinh doanh của các doanh nghiệp nước ngoài./.

 

Nguồn Phòng HTĐT-Sở KHĐT (CL)


Số lượt người xem: 2531 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày