SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
8
8
7

 ODA - FDI - NGO

ODA - FDI - NGO Thứ Sáu, 15/08/2014, 09:20

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA quý II/2014

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý theo Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2013/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ.Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã có báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA quý II/2014.

 1. Đánh giá chung về tình hình thực hiện các chương trình, dự án

 

Tỉnh Bạc Liêu có 07 dự án chuyển tiếp năm 2013 sang năm 2014, bao gồm: 01 dự án giáo dục, 02 dự án nguồn tài trợ vốn JICA cho lĩnh vực thủy lợi và giao thông; 01 dự án giao thông của nhà tài trợ ngân hàng thế giới (WB5); 01 dự án rừng (Chính phủ Đức); 01 dự án cấp nước sạch (WB6); và 01 dự án thủy lợi (WB). Tình hình thực hiện các dự án như sau:

- Dự án triển cơ sở hạ tầng giao thông ĐBSCL hợp phần C đã giải ngân hết 68,74% vốn ODA và 81,3% vốn đối ứng.

- Dự án Hệ thống thủy lợi Vĩnh Phong đang triển khai thi công xây lắp 01 gói thầu bổ sung, đến nay đã giải ngân được 84,4% vốn ODA và 61,4% vốn đối ứng.

- Chương trình đảm bảo chất lượng trường học SEQAP, chủ đầu tư đã phân bổ vốn cho các huyện và thành phố, đã giải ngân được 54,29% kế hoạch năm vốn ODA và 55,5% kế hoạch năm vốn đối ứng.

- Dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua thúc đẩy đa dạng sinh ở tỉnh Bạc Liêu đã giải ngân được 87,53% tổng vốn ODA, 16,79% tổng vốn đối ứng.

- Dự án hợp phần cung cấp nước sạch nông thôn tỉnh Bạc Liêu thuộc dự án thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn ĐBSCL - WB tài trợ đã giải ngân được 99% tổng vốn ODA, 44,5% vốn đối ứng.

- Dự án xây dựng cầu và đường 30-4 phường 2, thành phố Bạc Liêu và huyện Hòa Bình, nhà thầu đã đã giải ngân được 90,62% tổng vốn ODA, 44,23% vốn đối ứng.

- Dự án Hệ thống thủy lợi Đông Nàng Rền đến nay đã giải ngân được 17,21% vốn ODA và 34% vốn đối ứng.

2. Tiến độ giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng

Trong quý II/2014 các dự án ODA đã giải ngân được 36,547 tỷ đồng chiếm 48,35% kế hoạch năm vốn ODA; vốn đối ứng giải ngân được 23,85 tỷ đồng, chiếm 61,8% kế hoạch năm (có Phụ đính 5.3 và 5.4  chi tiết báo cáo tiến độ giải ngân kèm theo).

a. Tiến độ giải ngân thực tế trong quý báo cáo so kế hoạch năm:

- Tổng vốn giải ngân phân loại theo nhà tài trợ và loại vốn tài trợ:

+ Vốn vay từ tổ chức JICA: kế hoạch giải ngân năm 2014 cho nguồn vốn này là 14 tỷ đồng, đã giải ngân được 12.927 tỷ đồng chiếm 92,34% kế hoạch năm.

+ Vốn vay từ tổ chức WB: kế hoạch giải ngân năm 2014 cho nguồn vốn này là 36,596 tỷ đồng, đã giải ngân được 14,386 tỷ đồng chiếm 39,3% kế hoạch năm.

+ Vốn ODA không hoàng lại của Chính phủ Đức: kế hoạch giải ngân năm 2014 cho nguồn vốn này là 25 tỷ đồng, đã giải ngân được 9,234 tỷ đồng chiếm 36,94% kế hoạch năm.

- Tổng vốn giải ngân phân loại theo tính chất đầu tư:

+ Xây dựng cơ bản: trong quý đã giải ngân được 8,824 tỷ đồng bằng 50,29% tổng vốn ODA giải ngân trong quý.

+ Hành chính sự nghiệp: trong quý đã giải ngân được 8,723 tỷ đồng bằng 49,71% tổng vốn ODA giải ngân trong quý.

b. Lũy kế tỷ lệ giải ngân thực tế từ khi bắt đầu thực hiện chương trình dự án

- Tổng vốn ODA ký kết cho các dự án 540 tỷ đồng, lũy kế đến thời điểm báo cáo đã giải ngân được 367,9 tỷ đồng bằng 68,14% tổng vốn.

 

- Tổng vốn đối ứng cho các dự án là 343 tỷ đồng, lũy kế đến thời điểm báo cáo đã giải ngân được 164,3 tỷ đồng bằng 47,97% tổng vốn đối ứng./.

CL Phòng HTĐT

 

 


Số lượt người xem: 2412 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày