SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
4
6
6

 ODA - FDI - NGO

ODA - FDI - NGO Thứ Ba, 01/07/2014, 10:05

Tình hình đầu tư nước ngoài 6 tháng, ước cả năm 2014

Tình hình đầu tư nước ngoài (FDI) 6 tháng, ước cả năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 1.  Đánh giá tình hình đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm 2014, ước cả năm 2014:

- Trong 6 tháng đầu năm 2014, tỉnh không cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, và cũng không thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư nước ngoài tại tỉnh, vì vậy Sở Kế hoạch và Đầu tư không lập các biểu 1.2 và 1.4 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần Việt Úc Bạc Liêu (điều chỉnh loại hình doanh nghiệp) chi tiết tại biểu 1.3.

 - Tính đến thời điểm cuối tháng 6/2014, trên địa bàn tỉnh có 16 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Lĩnh vực đầu tư chủ yếu vẫn là nuôi trồng và chế biến suất khẩu thuỷ sản (08 dự án), chiếm 50% tổng dự án đầu tư nước ngoài toàn tỉnh; tổng vốn đầu tư đăng ký là 62,1 triệu USD. Đa phần các dự án đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp.

- Tuy nhiên, trong 16 doanh nghiệp FDI, hiện vẫn còn 02 doanh nghiệp vẫn chưa hoạt động (Công ty TNHH Sản xuất –Dịch vụ-Thương mại Hiệp Nguyên, Công ty TNHH 1 thành viên Thương mại – Dịch vụ Ngọc Duyên) và 01 dự án đã ngừng hoạt động (Công ty TNHH Quảng Hoằng); Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản để xuất UBND tỉnh thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với 03 doanh nghiệp này.

- Các doanh nghiệp FDI lớn của tỉnh đa phần đã thực hiện xong phần vốn đăng ký, đến nay các doanh nghiệp FDI đã triển khai thực hiện khoảng 60 triệu USD trên tổng số 62 triệu USD đăng ký; phần vốn đăng ký còn lại chưa giải ngân là của các dự án chưa triển khai thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2014, các doanh nghiệp FDI chưa tiến hành giải ngân vốn đăng ký còn lại nên Sở Kế hoạch và Đầu tư không lập biểu 1.5 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Tình hình sản xuất kinh doanh: nhìn chung các doanh nghiệp FDI của tỉnh trong thời gian qua hoạt động sản xuất kinh doanh tương đối ổn định và có hướng phát triển khá. Doanh thu của các doanh nghiệp này tăng qua các năm, năm 2013, doanh thu của các các doanh nghiệp FDI đạt khoảng 105 triệu USD, tăng hơn 57 % so năm 2012; trong đó doanh thu xuất khẩu năm 2013 ước đạt 70 triệu USD, tăng 48,9%  so với 2012. Trong 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu của các doanh nghiệp FDI ước đạt 41,37 triệu USD, nộp ngân sách 0,92 triệu USD, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp FDI là 1.483 người.

- Trong 16 doanh nghiệp FDI, có 05 doanh nghiệp FDI đến từ Đài Loan, Trung Quốc (gồm: Công ty TNHH UFEB Toàn Cầu; Công ty cổ phần chế biến thủy sản Shang Yi-VN; Công ty TNHH 1 TV thực phẩm đông lạnh Việt I-Mei; Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài Quảng Hoằng và Công ty TNHH giống thủy sản Uni-Presiden Việt Nam); trong đó, Công ty TNHH 1 TV thực phẩm đông lạnh Việt I-Mei đăng ký vốn đầu tư là 30 triệu USD, có quy mô tương đối lớn (trên 800 lao động), 04 doanh nghiệp còn lại vốn đăng ký tương đối nhỏ (trên dưới 1 triệu USD).

- Đến thời điểm hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu chưa nhận được phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, cũng như bất kỳ thông tin phản ánh nào từ phía các doanh nghiệp FDI nói chung và Trung Quốc, Đài Loan nói riêng về các cuộc biểu tình do người lao động biểu tình quá khích phản đối Trung Quốc, và những thiệt hại về người và tài sản liên quan đến doanh nghiệp đang đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

2.  Một số giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài từ nay đến cuối năm và dự kiến 2015

- Đẩy mạnh công tác quy hoạch, rà soát, bổ sung, điều chỉnh, xây dựng mới các quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, nhất là: quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh, các huyện, thành phố đến năm 2020; quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu, …

- Đẩy mạnh hơn công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận đầu tư; chỉ đạo, theo dõi việc vận hành quy trình TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan đầu mối về cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư) nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong việc cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực này.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp về hướng dẫn, xử lý thủ tục đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đầu tư tỉnh Bạc Liêu (Quyết định 17/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013). Cập nhật, bổ sung kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư, thực hiện công khai, minh bạch thủ tục đầu tư nhằm tăng cường tính hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính;

- Rà soát, cập nhật và công bố danh mục dự án ưu tiên gọi vốn đầu tư nước ngoài với các thông tin cụ thể đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cổng thông tin của tỉnh để làm cơ sở cho việc tổ chức các chương trình vận động đầu tư.

- Tăng cường các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, làm nền tảng thu hút, kêu gọi các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sức hấp dẫn cho nhà đầu tư nước ngoài.

- Tổ chức rà soát các dự án đầu tư nước ngoài đã cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh để có hướng xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Triển khai các biện pháp tăng cường công tác hậu kiểm nhằm nắm sát thực tế tình trạng kinh doanh của các doanh nghiệp nước ngoài.

CL. Phòng HTĐT

 


Số lượt người xem: 1494 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày