SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
3
6
7

 ODA - FDI - NGO

ODA - FDI - NGO Thứ Ba, 13/05/2014, 08:00

Chế độ báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác (vốn ngoài ngân sách)

Việc thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác (bao gồm cả vốn tư nhân) được quy định và hướng dẫn cụ thể tại: Điểm d, Khoản 1, Điều 17, Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư và Mẫu số 6, Thông tư 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.

Tuy nhiên, thực tế trong thời gian qua việc báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư của các chủ đầu tư (Nhà đầu tư) có dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu về cơ quan đầu mối thực hiện giám sát đánh giá đầu tư thuộc cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư hầu như chưa có, làm cho việc theo dõi, quản lý các dự án rất thiếu thông tin, cơ quan quản lý nhà nước cũng chưa nắm bắt được những tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện dự án của các Nhà đầu tư để kịp thời xử lý, tháo gỡ.

Thời gian tới, để khắc phục tình trạng trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Nhà đầu tư có dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu phải thực hiện nghiêm việc báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư theo các quy định nói trên, cụ thể như sau:

- Chế độ báo cáo định kỳ:

Báo cáo 6 tháng và năm gửi cho UBND tỉnh (cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư) và đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh (cơ quan đầu mối thực hiện giám sát đánh giá đầu tư).

-   Thời gian gửi báo cáo định kỳ:

+ Báo cáo 6 tháng: gửi chậm nhất vào ngày 10/7 của năm báo cáo.

+ Báo cáo năm: gửi chậm nhất vào ngày 10/01 của năm sau.

-   Biểu mẫu báo cáo: Mẫu số 6 ban hành theo Thông tư 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư 6 tháng, cả năm đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác – gửi kèm văn bản này, file biểu mẫu chủ đầu tư  tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư địa chỉ: skhdt.baclieu.gov.vn ).

- Lưu ý: theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 19, Nghị định 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư thì “Các cấp có thẩm quyền không được phép điều chỉnh dự án đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư thường kỳ theo quy định”.

Mọi thông tin trao đổi đến việc thực hiện báo cáo, liên hệ phòng Hợp tác đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu, điện thoại: 07813.969652; hoặc với ông Phan Văn Công Luận – Chuyên viên phụ trách qua số điện thoại: 0946435005./.

CL. Phòng HTĐT


Số lượt người xem: 2653 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày