SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
4
7
5

 ODA - FDI - NGO

ODA - FDI - NGO Thứ Ba, 06/05/2014, 09:20

Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài (FDI) quý I/2014

Tình hình đầu tư nước ngoài (FDI) quý I/2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 1.     Đánh giá tình hình đầu tư nước ngoài trong Quý I/2014:

- Trong quý I/2014, tỉnh không cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, không cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, cũng không thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư nước ngoài tại tỉnh, vì vậy Sở Kế hoạch và Đầu tư không lập các biểu 1.2, 1.3 và 1.4 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 - Tính đến thời điểm quý I/2014, trên địa bàn tỉnh có 16 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Lĩnh vực đầu tư chủ yếu vẫn là nuôi trồng và chế biến suất khẩu thuỷ sản (08 dự án), chiếm 50% tổng dự án đầu tư nước ngoài toàn tỉnh; tổng vốn đầu tư đăng ký là 62,1 triệu USD. Đa phần các dự án đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp.

- Tuy nhiên, trong 16 doanh nghiệp FDI, hiện vẫn còn 02 doanh nghiệp vẫn chưa hoạt động (Công ty TNHH Sản xuất –Dịch vụ-Thương mại Hiệp Nguyên, Công ty TNHH 1 thành viên Thương mại – Dịch vụ Ngọc Duyên) và 01 dự án đã ngừng hoạt động (Công ty TNHH Quảng Hoằng); Sở Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát nắm tình hình cụ thể và đã có văn bản để xuất UBND tỉnh thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với 03 doanh nghiệp này.

- Các doanh nghiệp FDI lớn của tỉnh đa phần đã thực hiện xong phần vốn đăng ký, đến nay các doanh nghiệp FDI đã triển khai thực hiện khoảng 50 triệu USD trên tổng số 62 triệu USD đăng ký; theo báo cáo của các doanh nghiệp trong quý I năm 2014,  các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh chưa tiến hành triển khai phần vốn đăng ký còn lại nên Sở Kế hoạch và Đầu tư không lập biểu 1.5 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Tình hình sản xuất kinh doanh: nhìn chung các doanh nghiệp FDI của tỉnh trong thời gian qua hoạt động sản xuất kinh doanh tương đối ổn định và có hướng phát triển khá. Doanh thu của các doanh nghiệp này tăng qua các năm, năm 2013, doanh thu của các các doanh nghiệp FDI đạt khoảng 105 triệu USD, tăng hơn 57 % so năm 2012; trong đó doanh thu xuất khẩu năm 2013 ước đạt 70 triệu USD, tăng 48,9%  so với 2012. Trong 3 tháng đầu năm 2014, doanh thu của các doanh nghiệp FDI ước đạt 1,377 triệu USD, tăng 14 % so với cùng kỳ năm 2013.

2. Giải pháp, kiến nghị trong công tác chỉ đạo, điều hành trong năm 2014

- Đẩy mạnh hơn công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận đầu tư; chỉ đạo, theo dõi việc vận hành quy trình TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan đầu mối về cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư) nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong việc cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực này.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp về hướng dẫn, xử lý thủ tục đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đầu tư tỉnh Bạc Liêu (Quyết định 17/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013). Cập nhật, bổ sung kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư, thực hiện công khai, minh bạch thủ tục đầu tư nhằm tăng cường tính hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính;

- Rà soát, cập nhật và công bố danh mục dự án ưu tiên gọi vốn đầu tư nước ngoài với các thông tin cụ thể đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cổng thông tin của tỉnh để làm cơ sở cho việc tổ chức các chương trình vận động đầu tư.

- Tăng cường các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, làm nền tảng thu hút, kêu gọi các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sức hấp dẫn cho nhà đầu tư nước ngoài.

 - Tổ chức rà soát các dự án đầu tư nước ngoài đã cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh để có hướng xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Triển khai các biện pháp tăng cường công tác hậu kiểm nhằm nắm sát thực tế tình trạng kinh doanh của các doanh nghiệp nước ngoài.

CL. Phòng HTĐT

 

 


Số lượt người xem: 1950 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày