SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
5
4
2

 ODA - FDI - NGO

ODA - FDI - NGO Thứ Ba, 03/09/2013, 08:40

UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về hướng dẫn, xử lý thủ tục đấu tư và cấp Giấy chứng nhận đầu tư tỉnh Bạc Liêu

Ngày 19/8/2013 UBND tỉnh đã ký Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp về hướng dẫn, xử lý thủ tục đấu tư và cấp Giấy chứng nhận đầu tư tỉnh Bạc Liêu; quyết định này thay thế Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 22/7/2010 và Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 22/7/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến nội dung đăng ký và chứng nhận đấu tư.

Nhằm góp phần trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Bạc Liêu, tạo thuận lợi nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước,… trong lĩnh vực hướng dẫn, xử lý thủ tục đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư; và nhằm để phù hợp với tình hình thực tế địa phương trong lĩnh vực này, UBND tỉnh đã ban hành Quy chế phối hợp về hướng dẫn, xử lý thủ tục đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đầu tư tỉnh Bạc Liêu thay thế quy chế phối hợp liên ngành về cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2009-2012 tại Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 và chỉnh sửa tại Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 22/7/2010 của UBND tỉnh Bạc Liêu liên quan đến nội dung đăng ký và chứng nhận đầu tư.

Quy chế quy định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính về thủ tục đầu tư, đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đầu tư; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong đăng ký đầu tư; từng bước đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; Quy chế gồm 5 Chương và 12 Điều.

- Chương 1: Quy định chung, gồm 3 Điều.

- Chương 2: Những quy định cụ thể về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; gồm 3 Điều.

- Chương 3: Những quy định cụ thể về cấp giấy chứng nhận đấu tư; gồm 2 Điều.

- Chương 4: Những quy định trách nhiệm phối hợp xử lý thủ tục đầu tư và thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư; gồm 2 Điều.

- Chương 5: Tổ chức thực hiện; gồm 2 Điều.

Việc ban hành Quy chế phối hợp sẽ cải cách mạnh mẻ môi trường thu hút đầu tư và góp phần cải thiện và giữ vững chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới./.

CL - Phòng HTĐT - Sở Kế hoạch và Đầu tư

 


Số lượt người xem: 2169 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày