SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
9
6
0

 ODA - FDI - NGO

ODA - FDI - NGO Thứ Tư, 02/03/2011, 07:40

Danh mục các dự án ODA

Danh mục các dự án ODA đang thực hiện.

                                                                                                                                    Đơn vị tính: triệu đồng
Số TT
Tên Dự án
Nhà tài trợ
Chủ đầu tư
Tổng vốn
Vốn ODA
01
Dự án Đường Thống Nhất II
JICA
Sở Giao thông Vận tải Bạc Liêu
34.656
14.375
02
Dự án Hệ thống thủy lợi Vĩnh Phong
JICA
Sở NN&PTNT
31.067
17.614
03
Dự án cấp thoát nước và Vệ sinh môi trường thị xã Bạc Liêu
Chính phủ Úc
Công ty Cấp nước tỉnh Bạc Liêu
447.312
229.164
04
Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bạc Liêu
Hiệp hội phát triển quốc tế
Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu
58.036
42.471
05
Dự án trường học phổ thông tỉnh Bạc Liêu
ADB
Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu
21.903
17.068
06
Dự án quản lý bền vững hệ sinh thái rừng ven biển Bạc Liêu
Chính phủ Đức
Sở NN&PTNT
38.808
35.280
07
Dự án hỗ trợ y tế vùng ĐBSCL
WB
Sở Y tế Bạc Liêu
75.487
70.040
08
Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ĐBSCL, hợp phần C, tỉnh Bạc Liêu
WB5
Sở Giao thông Vận tải Bạc Liêu
164.482
76.060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               Sở Kế hoạch và Đầu tư Bạc Liêu


Số lượt người xem: 6669 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày