SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
6
4
0

 ODA - FDI - NGO

ODA - FDI - NGO Thứ Hai, 28/02/2011, 07:55

Tình hình thu hút vận động và thực hiện các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2006-2010

Thực hiện đề nghị báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9349/BKH-KTĐN ngày 30/12/2010 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại phiếu chuyển số 09/PCVB-VP ngày 05/01/2011, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã có báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình thu hút vận động và thực hiện các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2006-2010.

I. Tình hình thu hút vận động và thực hiện các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2006-2010

          Nhằm giúp địa phương từng bước vươn lên bằng mọi nguồn lực, giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, trong giai đoạn 2006-2010 tỉnh Bạc Liêu đã thu hút được 12 dự án sử dụng vốn ODA, bao gồm các dự án do các Bộ, ngành Trung ương và địa phương quản lý, với tổng giá trị cam kết tài trợ 999 tỷ đồng, trong đó vốn ODA 575 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng. Các nhà tài trợ chính là JICA, WB, Chính phủ Đức, Chính phủ Úc, ADB…, trong đó WB tài trợ cho 4/12 dự án với tổng vốn ODA trên 203 tỷ đồng; JICA cũng tài chợ cho 4/12 dự án với tổng vốn ODA trên 47 tỷ đồng. Các dự án do JICA tài trợ có quy mô nhỏ. Đáng kể nhất là Chính phủ Úc đã tài trợ cho dự án cấp thoát nước và Vệ sinh môi trường thị xã Bạc Liêu với tổng vốn ODA trên 229 tỷ đồng. Dự án này góp phần rất lớn vào việc cấp thoát nước và cải thiện môi trường trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.
         Các chương trình, dự án ODA trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như: xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp giao thông nông thôn; xây dựng công trình thủy lợi; xây dựng, sửa chữa trường lớp học và trang thiết bị cho trường học; giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ y tế tuyến dưới trang thiết bị, hạ tầng cơ sở phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, tăng cường năng lực và chất lượng y tế các huyện trong tỉnh; cấp thoát nước, bảo vệ môi trường; trồng và chăm sóc rừng.
         Trong 12 dự án trên, đã hoàn thành 4 dự án đưa vào hoạt động với tổng vốn 127 tỷ đồng, trong đó vốn ODA trên 74 tỷ đồng (bao gồm các dự án: Dự án bảo vệ đất ngập nước ven biển; Dự án Cấp nước Ngan Dừa; Dự án Hệ thống thủy lợi Chùa Phật 30/4; Hợp phần cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bạc Liêu). Các dự án này đã phát huy được hiệu quả, góp phần phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế của tỉnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân. Các dự án còn lại đang tiếp tục thực hiện.
          Công tác triển khai và thực hiện các chương trình dự án ODA được quan tâm và quản lý chặt chẽ; khó khăn vướng mắc được xử lý kịp thời giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; công tác theo dõi, đánh giá các chương trình, dự án nguồn vốn ODA đã được quan tâm.
II. Những khó khăn, hạn chế
         -     Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ODA của tỉnh còn thấp, thiếu vốn đối ứng, giải phóng mặt bằng gặp khó khăn ... đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, làm giảm niềm tin đối với nhà tài trợ.
         -     Năng lực đội ngũ cán bộ quản lý vốn ODA còn yếu; công tác theo dõi, đánh giá các chương trình, dự án còn hạn chế.
         -     Thiếu kế hoạch vận động, tài trợ vốn ODA; việc phối hợp giữa các đơn vị liên quan chưa chặt chẽ, nhất là công tác theo dõi, báo cáo.
III. Kiến nghị đề xuất
         Bạc Liêu là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện nông thôn, y tế, giáo dục ... còn yếu kém, cần sự đầu tư phát triển, vì vậy rất cần sự quan tâm tạo điều kiện của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương trong việc thu hút vốn ODA vào tỉnh./.
                                                                                                                                                       Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu

Số lượt người xem: 5738 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày