SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
7
4
6
2
5

 ODA - FDI - NGO

ODA - FDI - NGO Thứ Ba, 08/11/2016, 09:30

Báo cáo đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn ODA và vốn vay ưu đãi của các Nhà tài trợ nước ngoài

 

Báo cáo đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn ODA và vốn vay ưu đãi của các Nhà tài trợ nước ngoài

Căn cứ công văn số 8603/BKHĐT-KTĐN ngày 17/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các Nhà tài trợ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu báo cáo như sau như sau:

1. Đánh giá hiệu quả, tác động va những đóng góp của nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi đối với sự phát triển của tỉnh

Sau 1 năm tái lập tỉnh (1998), tỉnh Bạc Liêu bắt đầu mối quan hệ hợp tác phát triển với nhà tài trợ nước ngoài, thông qua dự án Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Bạc Liêu do ORET Hà Lan tài trợ, với tổng vốn đầu tư là 30 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 6,2 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng.

Từ đó đến nay, được sự quan tâm, tạo điều kiện của các Bộ, ngành Trung ương trong việc thu hút vận động và thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn ODA, tỉnh Bạc Liêu đã thu hút được 23 dự án ODA, bao gồm cả các dự án do các Bộ, ngành Trung ương và địa phương quản lý với tổng vốn là 1.700,4 tỷ đồng, trong đó vốn ODA 1.025 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng. Nguồn vốn ODA đầu tư vào tỉnh chủ yếu là nguồn vốn vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại, vốn vay ưu đãi chiếm 49,8%, vốn viện trợ không hoàn lại chiến 50,2% tổng vốn ODA tài trợ.

Riêng trong giai đoạn 2011-2015, tỉnh Bạc Liêu đã thu hút và tiếp nhận được 08 chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các Nhà tài trợ (bao gồm cả các dự án do Bộ ngành Trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh) với tổng mức đầu tư là 858,2 tỷ đồng, trong đó: vốn ODA là 543,2 tỷ đồng, vốn đối ứng là 315 tỷ đồng.

08 chương trình, dự án ODA triển khai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong giai đoạn 2011-2015 tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sau: xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp giao thông nông thôn; xây dựng công trình thủy lợi; lĩnh vực giáo dục (xây dựng, sửa chữa trường lớp học và trang thiết bị cho trường học); cấp nước sạch; bảo vệ môi trường; trồng và chăm sóc rừng. Đến nay, tất cả các dự án đều đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.

Bảng 1: Thống kê chương trình và dự án ODA triển khai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Tên dự án

Nhà tài trợ

Tổng vốn

Vốn nước ngoài

Vốn trong nước

1

Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ĐBSCL, hợp phần C, tỉnh Bạc Liêu

WB

259.629

179.482

80.147

2

Dự án Hệ thống thủy lợi Vĩnh Phong

JICA

31.070

18.413

12.657

3

Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi Đông Nàng Rền

WB

225.500

95.470

130.030

4

Dự án Cầu và đường kênh 30-4

JICA

40.232

29.000

11.232

5

Dự án hợp phần cung cấp nước sạch nông thôn tỉnh Bạc Liêu thuộc dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn ĐBSCL

WB

90.146

62.076

28.070

6

Dự án Thích ứng với BĐKH thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học ở tỉnh Bạc Liêu

Đức

112.200

102.000

10.200

7

Chương trình đảm bảo chất lượng trường học - SEQAP

WB

54.046

23.236

30.810

8

Tiểu dự án xây dựng cầu giao thông trên kênh cấp 2 Quản lộ - Phụng Hiệp

WB

45.393

33.494

11.899

 

Tổng

 

858.216

543.171

315.045

Cùng với việc triển khai thực hiện hiệu quả các dự án ODA trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do các cơ quan, ban ngành Trung ương quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ từ Ngân hàng thế giới (WB), trong giai đoạn 2011-2015 tỉnh Bạc Liêu đã trực tiếp làm cơ quan chủ quản triển khai thực hiện, giải ngân đạt hiệu quả 02 chương trình, dự án ODA với tổng giá trị khoảng 71,3 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 47,4 tỷ đồng.

 Lĩnh vực đầu tư chủ yếu là xây dựng kết cấu hạ tầng, đường giao thông nông thôn, xây dựng hệ thống cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn, hệ thống thủy lợi, thích ứng với biến đổi khí hậu và lĩnh vực giáo dục… Mặc dù, nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ đóng góp vào tổng nguồn vốn đầu tư phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2011-2015 không cao nhưng có thể nói trong điều kiện nguồn vốn ngân sách địa phương còn rất hạn hẹp, việc tranh thủ các nguồn vốn ODA để đầu tư phát triển là vô cùng cần thiết và cấp bách, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh như: tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là trong nông nghiệp, nông thôn; công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm ở nông thôn và bảo vệ môi trường sinh thái, chất lượng giáo dục được nâng cao, từ đó hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kết quả cụ thể ở một số lĩnh vực như sau:

- Các dự án cấp thoát nước như: Dự án hợp phần cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bạc Liêu - Tiểu dự án Quản Lộ - Phụng Hiệp, Dự án cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bạc Liêu, Dự án Hệ thống cấp nước Ngan Dừa, Dự án cấp thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị thành phố Bạc Liêu,… các dự án này đã phát huy được hiệu quả cao, góp phần cải thiện và đảm bảo vệ sinh môi trường, giải quyết nhu cầu về nước sạch cho hàng chục nghìn hộ dân ở nông thôn, góp phần cải thiện đời sống cũng như sức khỏe nhân dân.

- Các dự án về giao thông như: Dự án xây dựng đường quốc lộ 1 A - Châu Thới - Phủ thờ Bác, Dự án xây dựng đường giao thông nông thôn II, Dự án đường Xẻo Quao Thống Nhất và đường Thống Nhất II,… các dự án giao thông đã xây dựng mới, nâng cấp các tuyến đường góp phần cải thiện hạ tầng giao thông của tỉnh, đặc biệt là giao thông nông thôn, tạo điều kiện cho người dân vùng xâu vùng xa của tỉnh lưu thông thuận tiện và tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế của địa phương.

- Các dự án về giáo dục như: Dự án trường THPT tỉnh Bạc Liêu, Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bạc Liêu,… các dự án về giáo dục đã xây dựng được 4 trường Trung học phổ thông và 1 trường Trung học cơ sở, tạo điều kiện để cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn của tỉnh được đi học.

2. Đánh giá việc sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các Nhà tài trợ

Các chương trình, dự án ODA trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như: xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp giao thông nông thôn; xây dựng công trình thủy lợi; xây dựng, sửa chữa trường lớp học và trang thiết bị cho trường học; giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ y tế tuyến dưới về trang thiết bị, hạ tầng cơ sở phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, tăng cường năng lực và chất lượng y tế các huyện trong tỉnh; cấp thoát nước, bảo vệ môi trường; trồng và chăm sóc rừng. Đa số các dự án lớn triển khai tại tỉnh là các dự án thành phần của một dự án chung do Bộ chuyên ngành làm chủ đầu tư điển hình như dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ĐBSCL do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, dự án hỗ trợ y tế vùng ĐBSCL do Bộ Y tế làm chủ đầu tư … về phía tỉnh chỉ làm chủ đầu tư các dự án chương trình có nguồn vốn và quy mô nhỏ như các dự án của nhà tài trợ JICA.

Đối với các dự án do tỉnh  Bạc Liêu trực tiếp làm chủ đầu tư thì tỉnh quản lý việc sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi đảm bảo đúng mục đích. Không có tình trạng tham nhũng, thất thoát lãng phí. Tất cả các công trình, dự án sau khi hoàn thành đều đưa vào hoạt động phát huy được hiệu quả.

3. Những cơ chế, biện pháp đảm bảo việc sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi đạt hiệu quả cao nhất

Trong thời gian qua nhằm đảm bảo việc sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi đạt hiệu quả cao nhất, tỉnh Bạc Liêu đã triển khai thực hiện các cơ chế, biện pháp cụ thể như sau:

- Luôn ưu tiên bố trí đủ vốn đối ứng thuộc ngân sách địa phương cho các dự án.

- Thực hiện tương đối tốt cơ chế báo cáo giám sát, đánh giá chương trình, dự án theo quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ ngành liên quan và yêu cầu của Nhà tài trợ, kịp thời đề xuất cấp thẩm quyền xử lý các tồn tại, vướng mắc. Thực hiện việc giám sát cộng đồng để đảm bảo có sự đồng thuận cao của nhân dân trong thực hiện xây dựng các công trình, dự án.

- Tạo sự phối hợp giữa các đơn vị có liên quan (nhà thầu, chủ đầu tư, cơ quan chủ quản) nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án ODA.

- Thường xuyên đưa cán bộ đi đào tạo, tập huấn nhằm đáp ứng được yêu cầu tham gia vào các chương trình, dự án được tài trợ, đồng thời nâng cao năng lực của chủ đầu tư và các nhà thầu trong công tác giải ngân.

4. Đề xuất các giải pháp

- Giải pháp liên quan đến cơ chế chính sách: Ổn định và tuân thủ cơ chế chính sách của Chính phủ Việt Nam và cơ chế chính sách của Nhà tài trợ, đảm bảo tính thông suốt, không mâu thuẫn với các quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ Quốc tế. Nâng cao năng lực quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi theo hướng chuyên nghiệp, thực hiện các cam kết của phía Việt Nam (về bố trí vốn đối ứng, kiện toàn năng lực Ban quản lý dự án, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư,…). Thống nhất trong việc áp dụng các chế độ, chính sách, thông tin kịp thời, rõ ràng, chính xác, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam và Nhà tài trợ.

- Giải pháp liên quan đến đảm bảo thực hiện các cam kết phía Việt Nam: Ưu tiên đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn đối ứng bao gồm vốn ngân sách Trung ương; ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác cho chương trình, dự án.

- Giải pháp liên quan đến giám sát, đánh giá: Thực hiện cơ chế báo cáo giám sát, đánh giá chương trình, dự án theo quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ ngành liên quan và yêu cầu của Nhà tài trợ, kịp thời đề xuất cấp thẩm quyền xử lý các tồn tại, vướng mắc. Thực hiện việc giám sát cộng đồng để đảm bảo có sự đồng thuận cao của nhân dân trong thực hiện xây dựng các công trình, dự án.

- Giải pháp công khai minh bạch và đề cao trách nhiệm giải trình: Chủ quản dự án, Chủ đầu tư có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, công khai minh bạch các nội dung chương trình, dự án đã cam kết cho các chính quyền địa phương và người dân nơi thực hiện chương trình, dự án biết để có sự đồng thuận và thực hiện giám sát của cộng đồng. Quá trình thực hiện quy hoạch, chuẩn bị đầu tư các dự án, công trình cần thông báo rộng rãi đến cộng đồng dân cư, đến các nhà đầu tư về những mục tiêu, những tác động tích cực về kinh tế - xã hội sau khi dự án hoàn thành; những nguyên tắc sử dụng nguồn vốn đầu tư một cách rõ ràng minh bạch. Điều chỉnh việc thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo hướng tinh gọn mà vẫn khoa học, rút ngắn thời gian, hạn chế làm ảnh hưởng đến quá trình kêu gọi các nhà đầu tư, các nguồn vốn đầu tư.

- Các giải pháp khác:

+ Thực hiện tốt công tác quy hoạch nhằm định hướng thu hút đầu tư vào các địa bàn, lĩnh vực phù hợp với tiềm năng, lợi thế phát triển, đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững.

+ Cập nhật các thông tin, số liệu cơ bản của tỉnh để phục vụ cho công tác xúc tiến ODA.

+ Hàng năm Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành chuyên môn lập đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết cho một số dự án tài trợ từ nguồn ODA thích hợp và chuẩn bị cho Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ tổ chức hàng năm.

+ Đồng thời cần tăng cường quan hệ với các tổ chức song phương, đa phương và tiếp xúc, làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để tiếp nhận thông tin, được hỗ trợ, giúp đỡ kêu gọi vốn ODA.

+ Trang bị hệ thống công nghệ thông tin, tạo kết nối với các nhà tài trợ và các Bộ, ngành Trung ương trong việc tìm nguồn ODA cho tỉnh.

+ Triển khai xây dựng và phê duyệt đề án vận động, thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn ODA của tỉnh Bạc Liêu.

+ Kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp, các ngành, đẩy mạnh tiến trình cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.

+ Đẩy nhanh việc quy hoạch sử dụng đất toàn tỉnh nhằm phục vụ tốt hơn, kịp thời cho phát triển kinh tế xã hội của các vùng trong tỉnh và thu hút các dự án đầu tư. Tập trung chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, bảo đảm triển khai chương trình, dự án theo đúng tiến độ đã được thoả thuận với nhà tài trợ.

+ Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các đơn vị có liên quan (nhà thầu, chủ đầu tư, cơ quan chủ quản) nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án ODA.

+ Chú trọng hơn nữa công tác đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, chuyên môn đáp ứng được yêu cầu tham gia vào các chương trình, dự án được tài trợ, đồng thời nâng cao năng lực của chủ đầu tư và các nhà thầu trong công tác giải ngân.

+ Giám sát chặt chẽ việc giải ngân nguồn vốn ODA; tăng cường công tác theo dõi, giám sát, đánh giá các chương trình, dự án ODA./.

Phòng HTĐT


Số lượt người xem: 1673 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày