SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
6
1
6
1

 ODA - FDI - NGO

ODA - FDI - NGO Thứ Hai, 28/02/2011, 07:50

Tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA năm 2010

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý theo Quyết định 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã có báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA năm 2010.

              Năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có 08 dự án sử dụng nguồn vốn ODA (trong đó có 07 dự án chuyển tiếp từ năm 2009 và 01 dự án mới năm 2010), bao gồm: 01 dự án cấp thoát nước, 01 dự án y tế, 02 dự án giáo dục, 02 dự án nguồn tài trợ vốn JICA cho lĩnh vực giao thông và thủy lợi; 01 dự án giao thông của nhà tài trợ ngân hàng thế giới (WB5) và 01 dự án rừng (Chính phủ Đức).

Trong năm 2010 các dự án ODA giải ngân được 56% so kế hoạch, trong đó vốn ODA giải ngân 70% so kế hoạch; có 01 dự án đã hoàn thành vốn ODA, chỉ còn lại phần vốn đối ứng (DA CTN và VSMT thị xã Bạc Liêu). Nhìn chung tiến độ giải ngân của các chương trình, dự án ODA còn chậm so với kế hoạch.
Một số nguyên nhân chủ yếu: sự phối hợp giữa các đơn vị tư vấn với chủ dự án còn thiếu sự đồng bộ, giải phóng mặt bằng chậm; đội ngũ cán bộ quản lý của các BQLDA còn thiếu và ít được đào tạo, tập huấn về quản lý chương trình dự án; thiếu nguồn vốn đối ứng nên ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành của dự án; do nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế và lập dự toán còn nhiều thiếu sót nên phát sinh khối lượng trong quá trình thi công./.
Sở Kế hoạch và Đầu tư Bạc Liêu

Số lượt người xem: 5083 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày