SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
7
4
9

 ODA - FDI - NGO

ODA - FDI - NGO Thứ Hai, 11/03/2013, 08:10

Chuẩn bị nội dung kiểm tra dự án Hệ thống thủy lợi Vĩnh Phong.

 Ban quản lý dự án JICA tỉnh nhận được văn bản số 1361/BKHĐT- KTDV ngày 01/3/2013 của Ban Quản lý chương trình tín dụng chuyên ngành JICA- Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lịch kiểm tra dự án SPL VI tại các tỉnh; để tổ chức tiếp và làm việc Đoàn kiểm tra tốt nhất, Ban quản lý dự án JICA tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Chủ dự án) chuẩn bị và thực hiện một số nội dung sau:

1. Phô tô các quyết định điều chỉnh tổng mức, điều chỉnh dự toán.

2. Phô tô các hợp đồng điều chỉnh các gói thầu gồm cả phụ lục.

3. Số liệu chi tiết vốn JICA, vốn đối ứng và tiến độ giải ngân theo từng gói thầu.

4. Phô tô bản kế hoạch phân bổ vốn JICA và vốn đối ứng năm 2013 và các năm tiếp theo.

5. Số liệu vốn GPMB và phân bổ theo năm và tiến độ giải ngân.

6. Lập bảng đánh giá tiến độ xây lắp (Điền theo hướng dẫn và bảng mẫu đính kèm: Phụ lục 1 – Bảng đánh giá tiến độ xây lắp).

7. Lập bảng so sánh chi phí phần xây lắp theo bảng mẫu Phụ lục 2a – Gồm 3 Bảng 1, 2 và 3 (Theo hướng dẫn tại Phụ lục 2b).

8. Sửa lại những số liệu chỉ số xã hội chưa hợp lý trong Phụ lục 3a (Kiểm tra lại theo hướng dẫn đính kèm: Phụ lục 3b – Hướng dẫn thu thập chỉ số xã hội).

9. Thống kê khối lượng phát sinh của các mục công việc.

10. Thống kê chi tiết các khó khăn, vấn đề còn tồn tại; làm rõ thời gian và phương hướng khắc phục.

 (Tất cả các Phụ lục tải file tại đây).

Tất cả những nội dung trên, quý đơn vị tập hợp thành 1 bộ tài liệu gửi về Ban quản lý dự án JICA tỉnh trước ngày 20/3/2013 để tổng hợp gửi cho đơn vị tư vấn theo yêu cầu.

-    Thời gian và lịch làm việc với Đoàn kiểm tra cụ thể như sau:

 + 14h00’ ngày 02/4/2013 Ban quản lý dự án JICA tỉnh và Chủ dự án sẽ làm việc với Đoàn kiểm tra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu; Chủ dự án bố trí, sắp xếp phòng họp và cử đại diện lãnh đạo, cán bộ trực tiếp phụ trách dự án đến làm việc với Đoàn (thông báo địa điểm và thành phần tham dự về Ban quản lý dự án JICA tỉnh trước ngày 30/3/2012).

+ 8h00’ ngày 03/4/2013, chủ dự án bố trí phương tiện và cán bộ dẫn Đoàn đi thực địa.

Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Phan Văn Công Luận – điện thoại: 0781.3969652, email: luanpvc@baclieu.gov.vn, fax:0781.3823874.

CL-Phòng HTĐT


Số lượt người xem: 2285 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày